© Arif Yücel - Müdevver Levha - Ayet-i Kerîme “De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. (Zümer Sûresi, 53.ayet)”

"Say to My servants who have transgressed against themselves, do not despair of the mercy of Allah. Indeed Allah forgives all sins, and He is the Most Kind, the Most Merciful"

Hat Arif YÜCEL Celi Sülüs Tezhib: Bihter ALTAY Rahman Suresi Ayet 78

Hat Arif YÜCEL Celi Sülüs Tezhib: Bihter ALTAY Rahman Suresi Ayet 78

© Arif Yücel - Levha - Ayet-i Kerîme “(Ey iman edenler!) Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?! (Saff Sûresi, 2.ayet)”

© Arif Yücel - Levha - Ayet-i Kerîme “(Ey iman edenler!) Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?! (Saff Sûresi, 2.ayet)”

© Arif Yücel - Hilye-i Şerîf

© Arif Yücel - Hilye-i Şerîf

© Arif Yücel - Levha - Ayet-i Kerîme “Rabbinizin bağışına (ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete) koşun! (Al-i İmran Sûresi, 133.ayetten)”

© Arif Yücel - Levha - Ayet-i Kerîme “Rabbinizin bağışına (ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete) koşun! (Al-i İmran Sûresi, 133.ayetten)”

Hat: Arif YÜCEL Celi Sülüs Müsenna Okunuşu: Aşk Şifadır

Hat: Arif YÜCEL Celi Sülüs Müsenna Okunuşu: Aşk Şifadır

© Arif Yücel - Levha - Ayet-i Kerîme Eûzü Besmele ve “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya Sûresi, 107.ayet)”

Qur'an : Enbiyâ / 107 "We sent thee not save as a mercy for the peoples.

© Arif Yücel - Levha - Beyit “Doğrudan doğruya Kur’an dan alıp ilhamı / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı (Mehmet Akif Ersoy)”

© Arif Yücel - Levha - Beyit “Doğrudan doğruya Kur’an dan alıp ilhamı / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı (Mehmet Akif Ersoy)”

© Arif Yücel - Levha - Dua “Yâ Rabbi, benim hedefim, muradım, maksûdum sensin, benim bütün taleb ettiğim senin rızana ermektir”

© Arif Yücel - Levha - Dua “Yâ Rabbi, benim hedefim, muradım, maksûdum sensin, benim bütün taleb ettiğim senin rızana ermektir”

Pinterest
Search