DesertRose...Aayat Al Kursi Calligraphy Painting

Aayat Al Kursi Calligraphy

Aayatul Kursi Painting - Aayat Al Kursi Calligraphy by Hamid Iqbal Khan

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما #الخط_العربي

Wael Designer on

This composition was created on treated handmade paper, using calligraphy ink, in the Jali Thuluth style. Work by Wissam Shawkat.

© Halil İbrahim Alperen - Levha - Ayet-i Kerime “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (Nahl Sûresi, 90.ayet)”

Surat An-NaHl, verse 90 Allaah has ordained JUSTICE, KINDNESS and CHARITY to one's kindred, and forbids indecency, wickedness and oppression. He admonishes you so that you may take heed.

© Mustafa Râkım Efendi - Levha - Allâhu Vahdehû-H. 1221 (1806/1807) tarihli. “Allâhu Vahdehû” (Paylaşım için Mohammad Reza Tavvabi’ye teşekkür ederiz.)

© Mustafa Râkım Efendi - Levha - Allâhu Vahdehû-H. 1221 (1806/1807) tarihli. “Allâhu Vahdehû” (Paylaşım için Mohammad Reza Tavvabi’ye teşekkür ederiz.)

© Hamid Aytaç - Levha - Nazar Ayeti

© Hamid Aytaç - Levha - Nazar Ayeti

© Mustafa Râkım Efendi - Sultan IV.Mustafa-h.1222 (1808) tarihli. (TSMK-GY 1207) Hattat Râkım'ın Sultan II. Mahmud'a yakınlığı ve ona hat dersleri vermesi, padişah olmasından sonradır. Râkım Efendi, Râtib Efendi'ye intisabı ile devlet ileri gelenleriyle münasebet kurdu. Yazıcı Mehmed Münîf Efendi ve Reisü'l-Küttâb Reşîd Efendi, münasebet kurduğu kişilerdendir. Yazıcı Mehmed Münîf Efendi vasıtasıyla Padişah III. Selim ile tanışır.

Mustafa Râkim and Features of Spectacular Writing Style with Celî Sülüs School

© Mustafa Râkım Efendi - KıtaKetebeli h.1132 (1719) tarihli. Talik hatla Farsça şiir yazılı. 26 x16 cm. Şevket Rado tarafından hazırlanan Türk Hattatları kitabı s.171’de yer almaktadır.

© Mustafa Râkım Efendi - KıtaKetebeli h.1132 (1719) tarihli. Talik hatla Farsça şiir yazılı. 26 x16 cm. Şevket Rado tarafından hazırlanan Türk Hattatları kitabı s.171’de yer almaktadır.

© Hafız Osman - Hilye-i Şerîf-H.1052 (1642)'de dünyaya gelen Hafız Osman Efendi, Aklam-ı Sitte’de Şeyh Hamdullah’dan sonraki en büyük atılımı gerçekleştirmiştir. Derviş Ali (ölümü 1678) ve Suyolcuzade Mustafa Eyyubi’den yazı meşkeden Hafız Osman Efendi, Şeyh Hamdullah’ın üslubunu derinlemesine öğrenebilmek için Nefeszade İsmail Efendi’den (ölümü 1678) de dersler aldı.H. 1107 (1695/1696) tarihli.

© Hafız Osman - Hilye-i Şerîf-H.1052 (1642)'de dünyaya gelen Hafız Osman Efendi, Aklam-ı Sitte’de Şeyh Hamdullah’dan sonraki en büyük atılımı gerçekleştirmiştir. Derviş Ali (ölümü 1678) ve Suyolcuzade Mustafa Eyyubi’den yazı meşkeden Hafız Osman Efendi, Şeyh Hamdullah’ın üslubunu derinlemesine öğrenebilmek için Nefeszade İsmail Efendi’den (ölümü 1678) de dersler aldı.H. 1107 (1695/1696) tarihli.

Illuminated Manuscript Poem in Honor of the Prophet Muhammad, Walters Art Museum Ms.

Pinterest
Search