esma

58 Pinler54 Takipçiler
pin 1
Dost, seven, görüp gözeten, yardım eden ""Allah, iman edenlerin Veli'si'dir, Onları karanlıklardan nura çıkarır..." Bakara, 257  Allah, sevdiği kullarına yardım eder. Sıkıntılarını, darlıklarını kaldırır, ferahlık verir. Karanlıklardan kurtarır, nurlara çıkarır.  Ebu’d-Derdâ (ra) Hazret-i Rasûlullah’ın Dâvud peygamber için İnsanların en çok ibadet edeniydi- dedikten sonra şöyle anlatıyor:  “-Dâvud’un duasında sözü şuydu: “Allah’ım Senden Seni sevmeyi, Seni seveni sevmeyi, Senin sevgini…

Dost, seven, görüp gözeten, yardım eden ""Allah, iman edenlerin Veli'si'dir, Onları karanlıklardan nura çıkarır..." Bakara, 257 Allah, sevdiği kullarına yardım eder. Sıkıntılarını, darlıklarını kaldırır, ferahlık verir. Karanlıklardan kurtarır, nurlara çıkarır. Ebu’d-Derdâ (ra) Hazret-i Rasûlullah’ın Dâvud peygamber için İnsanların en çok ibadet edeniydi- dedikten sonra şöyle anlatıyor: “-Dâvud’un duasında sözü şuydu: “Allah’ım Senden Seni sevmeyi, Seni seveni sevmeyi, Senin sevgini…

Çok affedici, çok bağışlayan "Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir." Hac, 60  Kullar işledikleri günahlardan vazgeçip tevbe ettiklerinde ve Allah'tan pişmanlıkla bağışlanma dilediklerinde, Allah onların bu günahlarını affeder.  "Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir." Zümer,53  Afüvv ismi Gafûr ismine yakındır. Aradaki fark Gafûr Günahları örtmekle ilgili, Afüvv ise, günahları kökünden kazımakla ilgilidir."

Çok affedici, çok bağışlayan "Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir." Hac, 60 Kullar işledikleri günahlardan vazgeçip tevbe ettiklerinde ve Allah'tan pişmanlıkla bağışlanma dilediklerinde, Allah onların bu günahlarını affeder. "Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir." Zümer,53 Afüvv ismi Gafûr ismine yakındır. Aradaki fark Gafûr Günahları örtmekle ilgili, Afüvv ise, günahları kökünden kazımakla ilgilidir."

Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten   "Öldüren de, dirilten de O’dur.  "Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir." Kaf, 43  Allah yoğu var edip hayat verdiği gibi, ölüyü de tekrar canlandırabilir. Buna ihyâ (diriltme) denir. Hiç yoktan verenin, ölülere yeniden hayat verip diriltmesi son derece kolaydır.  "Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir." Rum, 50"

Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten "Öldüren de, dirilten de O’dur. "Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir." Kaf, 43 Allah yoğu var edip hayat verdiği gibi, ölüyü de tekrar canlandırabilir. Buna ihyâ (diriltme) denir. Hiç yoktan verenin, ölülere yeniden hayat verip diriltmesi son derece kolaydır. "Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir." Rum, 50"

Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alan ""Her canlı, ölümü tadar..." Enbiya, 35  Canlı varlıklar için ölüm gerçektir. Allah Hayatı ve ölümü yaratandır.  “O, kulları üzerinde hükümranlığı sürdürür ve size koruyucular gönderir, sonunda sizden birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz, hiç eksiklik yapmadan, onun canını alırlar.” En’âm sûresi, 61"

Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alan ""Her canlı, ölümü tadar..." Enbiya, 35 Canlı varlıklar için ölüm gerçektir. Allah Hayatı ve ölümü yaratandır. “O, kulları üzerinde hükümranlığı sürdürür ve size koruyucular gönderir, sonunda sizden birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz, hiç eksiklik yapmadan, onun canını alırlar.” En’âm sûresi, 61"

İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve ulu "O'nun zatına nisbetle her varlığın küçük ve basit bulunduğunu ve mutlak büyüklüğün ancak: Allah'ın zatına ait bir sıfat olduğunu ifade eder.  O'nun büyüklüğü her şeyde ve her olayda tezahür eder. Yaratılmış her şey O'nun büyüklüğünü ortaya koyar ve her varlık mevcudiyetiyle ilahi azamet ve büyüklüğü ile işaret eder.  Ancak, yaratıklardan bazıları, kibirlenerek, zorbalık yapmak isteyerek yahut öyle yapmak isteyenlere…

İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve ulu "O'nun zatına nisbetle her varlığın küçük ve basit bulunduğunu ve mutlak büyüklüğün ancak: Allah'ın zatına ait bir sıfat olduğunu ifade eder. O'nun büyüklüğü her şeyde ve her olayda tezahür eder. Yaratılmış her şey O'nun büyüklüğünü ortaya koyar ve her varlık mevcudiyetiyle ilahi azamet ve büyüklüğü ile işaret eder. Ancak, yaratıklardan bazıları, kibirlenerek, zorbalık yapmak isteyerek yahut öyle yapmak isteyenlere…

Aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan berî olan "O, her türlü noksanlık, eksiklik, âcizlik, hatâ ve kusurdan münezzehtir.  “Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür ve yücelerden yücedir.” Ra’d, 9  Allah'ın yüceliğinin üstünde hiçbir yücelik olamaz. O, her yüksek makamın daha üstündedir.  O, ilimde, kudrette, hayatta, cömertlikte, merhamette ve diğer bütün sıftlarında kusursuz olduğu gibi yücelikte de kusursuzdur. Her şey, O'nun kudreti ve iktidarı altındadır."

Aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan berî olan "O, her türlü noksanlık, eksiklik, âcizlik, hatâ ve kusurdan münezzehtir. “Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür ve yücelerden yücedir.” Ra’d, 9 Allah'ın yüceliğinin üstünde hiçbir yücelik olamaz. O, her yüksek makamın daha üstündedir. O, ilimde, kudrette, hayatta, cömertlikte, merhamette ve diğer bütün sıftlarında kusursuz olduğu gibi yücelikte de kusursuzdur. Her şey, O'nun kudreti ve iktidarı altındadır."

Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibi "Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir." Rahman, 78  Bu isim, Kur’ân-ı Kerîm’de; Rahmân sûresi’nde iki yerde geçmektedir;  “Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?” Rahmân, 26-28  Allah, kullarına bu dünyada ikramda bulunabileceği gibi onu, ahirete de erteleyebilir. O, nimetini hak edene de etmeyene

Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibi "Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir." Rahman, 78 Bu isim, Kur’ân-ı Kerîm’de; Rahmân sûresi’nde iki yerde geçmektedir; “Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?” Rahmân, 26-28 Allah, kullarına bu dünyada ikramda bulunabileceği gibi onu, ahirete de erteleyebilir. O, nimetini hak edene de etmeyene

Canlı varlıkları ölümlerinden sonra dirilten, yeniden yaratan "İnsanları ahiret günü Allah Teala diriltip yeniden hayatlandıracak, yeniden yaratacaktır. Ve Dünyada yaptıkları işlerden hesaba çekecektir.  "Ey kâfirler! Siz ölü iken sizi dirilten Allah'ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz." Bakara, 28  “Sizi yerden (topraktan) yarattık, yine (ölümünüzden sonra) ona döndüreceğiz. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız.”…

Canlı varlıkları ölümlerinden sonra dirilten, yeniden yaratan "İnsanları ahiret günü Allah Teala diriltip yeniden hayatlandıracak, yeniden yaratacaktır. Ve Dünyada yaptıkları işlerden hesaba çekecektir. "Ey kâfirler! Siz ölü iken sizi dirilten Allah'ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz." Bakara, 28 “Sizi yerden (topraktan) yarattık, yine (ölümünüzden sonra) ona döndüreceğiz. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız.”…

İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve koruyan "Herşeyin miktarını bilip eksiksiz sayabilen, ilmi herşeyi kuşatan yalnız Allah'dır.  “Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki (kıyamet günü) Rahmân’ın huzuruna kul olarak çıkmasın. And olsun ki Allah onların hepsini kuşatmış, kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır Kıyamet günü onların her biri Allah’ın huzuruna tek başına çıkacaktır.” Meryem, 93, 94, 95"

İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve koruyan "Herşeyin miktarını bilip eksiksiz sayabilen, ilmi herşeyi kuşatan yalnız Allah'dır. “Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki (kıyamet günü) Rahmân’ın huzuruna kul olarak çıkmasın. And olsun ki Allah onların hepsini kuşatmış, kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır Kıyamet günü onların her biri Allah’ın huzuruna tek başına çıkacaktır.” Meryem, 93, 94, 95"

Pinterest • Dünyanın fikir kataloğu
Ara