Nusret Colpan was a Turkish painter, architect and miniaturist, renowned for his paintings in Ottoman miniature style depicting cities around the world, particularly Istanbul.

Nusret Colpan, Turkish painter, architect & miniaturist, renowned for his paintings in Ottoman miniature style depicting cities around the world, particularly Istanbul

IV. Murad devrinde (1623–1640) yapılan kadırgalar arasında bir tanesi vardı ki 3.120 mürettebatlı ve 150 toplu adeta bir devdi. 1827 de Navarin faciası ile Osmanlı donanması yakılınca, II. Mahmud süratle donanmayı yeniletti. Gemi mühendislerine inşa ettirttiği 1,400 mürettebatlı 124 toplu gemi vardı ki yeryüzünün en iyi harp gemisiydi, bir benzeri sadece İngiliz donanmasında vardı…

Minyatür - "Ey cemali gül yüzü bedr-i münir / Ey kamu düşmüşlere sen destgir"…

Calligraphic Galleon, Ottoman period, A.H. 1180 / 1766–67 A.D. Calligrapher: Abdul Qadir Hisari, Turkey

Calligraphic galleon - A. Calligrapher: 'Abd al-Qadir Hisari Turkey Ink and gold on paper.

Pinterest
Search