Süleyman Daşkın

Süleyman Daşkın

Turkey/Ankara / Önce Allah (c.c) sonra vatan sonra aile, gerisi teferruat!..