Güzel Sözler

Zaman gösterdi ki; Cennet Ucuz Değil Cehennem Dahi Lüzumsuz Değil. (Bediüzzaman)

Zaman gösterdi ki; Cennet Ucuz Değil Cehennem Dahi Lüzumsuz Değil. (Bediüzzaman)

Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. (Bediüzzaman)

Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. (Bediüzzaman)

Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

Kainatta en yüksek hakikat imandır. 'Bediüzzaman'

Kainatta en yüksek hakikat imandır. 'Bediüzzaman'

Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme (Bediüzzaman)

Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme (Bediüzzaman)

"Risale-i Nur umum memleketle, belki Kur'an hesabına küre-i arzla alakalıdır"

"Risale-i Nur umum memleketle, belki Kur'an hesabına küre-i arzla alakalıdır"

Risale-i Nur, bu dünyada bir manevi Cehennemi, dalalette gösterdiği gibi imanda dahi bu dünyada manevi bir Cennet bulunduğunu ispat ediyor.

Risale-i Nur, bu dünyada bir manevi Cehennemi, dalalette gösterdiği gibi imanda dahi bu dünyada manevi bir Cennet bulunduğunu ispat ediyor.

Risale-i Nur eczaları, bu asrı ve istikbali kendiyle meşgul ederek bir hakikat-i Kur'aniye'dir ve ehl-i iman elinde bir elmas kılıçtır.

Risale-i Nur eczaları, bu asrı ve istikbali kendiyle meşgul ederek bir hakikat-i Kur'aniye'dir ve ehl-i iman elinde bir elmas kılıçtır.

Birinci, müspet hareket kul'un kendine düşeni yapıp Allah'ın takdirine karışmamasıdır.

Birinci, müspet hareket kul'un kendine düşeni yapıp Allah'ın takdirine karışmamasıdır.

Risale-i Nur Kur'an'a bağlıdır; Kur'an ise Arş-ı Azam'la bağlanmıştır.

Risale-i Nur Kur'an'a bağlıdır; Kur'an ise Arş-ı Azam'la bağlanmıştır.

Pinterest
Ara