Illuminated Manuscript, Map of the Nile River with various oases on each as far as Sīdī Maʿrūf  from Book on Navigation, Walters Art Museum Ms. W.658, fol.310b by Walters Art Museum Illuminated Manuscripts, via Flickr

Illuminated Manuscript, Map of the Nile River with various oases on each as far as Sīdī Maʿrūf from Book on Navigation, Walters Art Museum Ms. by Walters Art Museum Illuminated Manuscripts

IV. Murad devrinde (1623–1640) yapılan kadırgalar arasında bir tanesi vardı ki 3.120 mürettebatlı ve 150 toplu adeta bir devdi. 1827 de Navarin faciası ile Osmanlı donanması yakılınca, II. Mahmud süratle donanmayı yeniletti. Gemi mühendislerine inşa ettirttiği 1,400 mürettebatlı 124 toplu gemi vardı ki yeryüzünün en iyi harp gemisiydi, bir benzeri sadece İngiliz donanmasında vardı…

Minyatür - "Ey cemali gül yüzü bedr-i münir / Ey kamu düşmüşlere sen destgir"…

Galleon Mahmmdiye , the largest ship of the Ottoman Empire

Mahmudiye - the largest Ottoman galleon and one of the first "heavy" battleships.

AN OTTOMAN SHIP

AN OTTOMAN SHIP

image alt text

Top: A Venetian “Mavna” ship. Below: An Ottoman “Goke” ship belonging to the Bayezid II reign Topkapi Palace Museum Library, Revan fol.

Bir Osmanli Deniz Savasi

century Ottoman warships involved in a naval battle. Detail of 'Victory of the Ottoman Navy led by Barbarossa against Allied European Navies led by Andrea Doria in Preveza', 28 September

OTTOMAN EMPIRE NAVY NAVIGATION (177) by OTTOMANNAVY1, via Flickr

OTTOMAN EMPIRE NAVY NAVIGATION (177) by OTTOMANNAVY1, via Flickr

Pinterest
Search