ﻥ ﻭَﺍﻟْﻘَﻠَﻢِ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺴْﻄُﺮُﻭﻥَ ، قسم به قلم و هرآنچه که می نویسد ' َ Nooon ' By the pen and that which they write ن و القلم و ما یستطرون

ﻥ ﻭَﺍﻟْﻘَﻠَﻢِ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺴْﻄُﺮُﻭﻥَ ، قسم به قلم و هرآنچه که می نویسد ' َ Nooon ' By the pen and that which they write ن و القلم و ما یستطرون

DesertRose/// Aayat Bayinat

DesertRose/// Aayat Bayinat

#arabic #calligraphy

#arabic #calligraphy

علی ولی الله

علی ولی الله

َﻛَﻠِﻤَﺔُ ﺍﻟﻠّﻪِ ﻫِﻲَ ﺍﻟْﻌُﻠْﻴَﺎ

َﻛَﻠِﻤَﺔُ ﺍﻟﻠّﻪِ ﻫِﻲَ ﺍﻟْﻌُﻠْﻴَﺎ

مرا کیفیت چشم تو کافیست

مرا کیفیت چشم تو کافیست

استعین ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﯽ ﻛﻞ ﺍﻻﻣﻮﺭ

استعین ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﯽ ﻛﻞ ﺍﻻﻣﻮﺭ

یا آل الله

یا آل الله

ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﻰ ﻭﺍﺗﻘﻰ ﻭﺻﺪﻕ ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ

ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﻰ ﻭﺍﺗﻘﻰ ﻭﺻﺪﻕ ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ

Pinterest
Ara