Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Esquemat Tablas de multiplicar de @notemates

Times Table Worksheets – 19 and 20 – Twenty Four Worksheets / FREE Printable Worksheets

Worksheets: Multiplication Color by Number: Cake  Fun, interactive activity to do with multiplication by 9s. Students just learned the 9s hand trick, so this could be great practice as a fun, take home activity.

Multiplication Color by Number: Cake

Worksheets: Multiplication Color by Number: Cake Fun, interactive activity to do with multiplication by Students just learned the hand trick, so this could be great practice as a fun, take home activity.

Calculando - Atividades Adriana

Calcular multiplicando - adivinha: qual é, qual é o número que multiplicado por 6 dá E qual é, qual é o número que multiplicado por 9 dá

Ensinando com Carinho: Atividades de Matemática 3º ano

Ensinando com Carinho: Atividades de Matemática 3º ano

Pinterest
Search