Ne benden rukû ne senden kıyam/ Selâmun Aleykum Aleykum Selâm   -Kemal Batanay

Ne benden rukû ne senden kıyam/ Selâmun Aleykum Aleykum Selâm -Kemal Batanay

"Müjdecim, kurtarıcım, efendim Peygamberim! Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim."

"Müjdecim, kurtarıcım, efendim Peygamberim! Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim."

Zâlimin rişte-i ikbâlini bir âh keser, Mâni’-i rızk olanın rızkını Allâh keser. Ziya Paşa (Zulmeden zulme uğrar, ev yıkanın evi yıkılır sonunda...)

Zâlimin rişte-i ikbâlini bir âh keser, Mâni’-i rızk olanın rızkını Allâh keser. Ziya Paşa (Zulmeden zulme uğrar, ev yıkanın evi yıkılır sonunda...)

Ehli aşka mübtelayım neme lazım kâr benim / Mal ve mülküm yoktur amma kanaatim var benim

Ehli aşka mübtelayım neme lazım kâr benim / Mal ve mülküm yoktur amma kanaatim var benim

"Şeriatsiz kişi havaya uçsa / Gönül verme o gibi hod-nümâya"; Hattat Fehmi Efendi'nin Celi Sülüs hattıyla yazdığı bir beyit

"Şeriatsiz kişi havaya uçsa / Gönül verme o gibi hod-nümâya"; Hattat Fehmi Efendi'nin Celi Sülüs hattıyla yazdığı bir beyit

Dünyânın varına aldanub dime var mı ben gibi Bir muhâlif yel eser savurur harman gibi /?/ * Hattat: Filibeli Bakkal Ârif Efendi

Dünyânın varına aldanub dime var mı ben gibi Bir muhâlif yel eser savurur harman gibi /?/ * Hattat: Filibeli Bakkal Ârif Efendi

© Halil İbrahim Umuç - Levha - Beyit “Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar / Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar (Necip Fazıl Kısakürek)”

© Halil İbrahim Umuç - Levha - Beyit “Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar / Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar (Necip Fazıl Kısakürek)”

Âsâf'ın mikdârını bilmez Süleymân olmayan, / Bilmez insân kadrini âlemde insân olmayan. / Ziyâ Paşa / Âsâf’ın değerini Süleyman olmayan bilmez, (Âsâf, Süleyman peygamberin veziridir.) Dünyada insan olmayan insanın değerini bilmez.

Âsâf'ın mikdârını bilmez Süleymân olmayan, / Bilmez insân kadrini âlemde insân olmayan. / Ziyâ Paşa / Âsâf’ın değerini Süleyman olmayan bilmez, (Âsâf, Süleyman peygamberin veziridir.) Dünyada insan olmayan insanın değerini bilmez.

Hattat Kamil Akdik 1355 ketebeli Celi Sülüs Levha: "Kıllet-i Taam,  Kıllet-i Kelam,  Kıllet-i Menam,  Uzlet-i Ani'l-enam"  Kıllet: Azlık Taam: Yemek Menam: Uyku Enam: Mahlukat

Hattat Kamil Akdik 1355 ketebeli Celi Sülüs Levha: "Kıllet-i Taam, Kıllet-i…

Pinterest
Search