Pinterest

iKontrol

2011 yılında hayata geçen İleri Kontrol Teknolojileri, uluslararası sanayilerde bilgi teknolojilerine gerektiği önemi veren firmaların kendi alanlarında ön plana çıktığını fark etmiş ve bu alanda uzman firmaları bünyesinde toplayarak Türk Sanayisine katkıda bulunmayı hedeflemiştir. İkontrol, MTL, CCC, Gutor, Mccrometer, FCI, Metrix, ATC gibi markalarının Türkiye temsilcisidir. ÂLÂ R.H., tüm iletişim faaliyetlerinde İKontrol’e çözüm ortağı reklam ajansı olarak hizmet vermektedir.
McCrometer'in Türkiye temsilcisi iKontrol'e, ST Proses dergisi için tasarladığımız buhar ölçüm cihazı reklamı...   #ÂLÂ #ÂLÂdan #Advertising #Creative #Ad #Ads #Advertise

McCrometer'in Türkiye temsilcisi iKontrol'e, ST Proses dergisi için tasarladığımız buhar ölçüm cihazı reklamı... #ÂLÂ #ÂLÂdan #Advertising #Creative #Ad #Ads #Advertise

Kurumsal evrak tasarımı

Kurumsal evrak tasarımı

İlan tasarımı

İlan tasarımı

İlan tasarımı

İlan tasarımı

İlan tasarımı

İlan tasarımı

İlan tasarımı

İlan tasarımı

İlan tasarımı

İlan tasarımı

İlan tasarımı

İlan tasarımı

İlan tasarımı

İlan tasarımı

İlan tasarımı

İlan tasarımı

Broşür tasarımı

Broşür tasarımı

Broşür tasarımı

Broşür tasarımı

Logo tasarımı

Logo tasarımı