تعرف على أجزاء قلم القصب ومسمياتها في فن #الخط_العربي المنقار والأسنان والجلفة والحاشيتين والخرطوم والبطن

عبدالله بن سواد on

تعرف على أجزاء قلم القصب ومسمياتها في فن #الخط_العربي المنقار والأسنان والجلفة والحاشيتين والخرطوم والبطن

Calligraphy Art, Hilya Sharif "Yeserizade Mustafa İzzet Effendi" (Osmanlı Hat Sanatı, Hilye-i Şerif)

Calligraphy Art, Hilya Sharif "Yeserizade Mustafa İzzet Effendi" (Osmanlı Hat Sanatı, Hilye-i Şerif)

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد●		وآن چه خود         داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد   ● گوهری کز صدف کُوْن و مکان بیرون است	   ●  	طلب از گمشدگانِ لبِ دریا می‌کرد● مشکل خویش برِ پیرِ مُغان بردم دوش	●	کو به تاییدِ نظر حلّ معما می‌کرد ● گفتم: «این جام جهان‌بین به تو کِی داد حکیم؟»	●	گفت: آن روز که این گنبد مینا می‌کرد ● حافظ

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد● وآن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد ● گوهری کز صدف کُوْن و مکان بیرون است ● طلب از گمشدگانِ لبِ دریا می‌کرد● مشکل خویش برِ پیرِ مُغان بردم دوش ● کو به تاییدِ نظر حلّ معما می‌کرد ● گفتم: «این جام جهان‌بین به تو کِی داد حکیم؟» ● گفت: آن روز که این گنبد مینا می‌کرد ● حافظ

photografy

I dont regret that morass' sleep,that is calmly slept in the field od the night,Im the sea and Im not scared of storm,Sea's sleep is always disturbed

ﻥ ﻭَﺍﻟْﻘَﻠَﻢِ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺴْﻄُﺮُﻭﻥَ ، قسم به قلم و هرآنچه که می نویسد ' َ  Nooon ' By the pen and that which they write ن و القلم و ما یستطرون

ﻥ ﻭَﺍﻟْﻘَﻠَﻢِ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺴْﻄُﺮُﻭﻥَ ، قسم به قلم و هرآنچه که می نویسد ' َ Nooon ' By the pen and that which they write ن و القلم و ما یستطرون

شخصی ناصر شجاعی - خطاطی زیبا

شخصی ناصر شجاعی - خطاطی زیبا

Pinterest
Search