büyük TÜRK hakanları

Ci-Ci Yabgu-Türk tarihinde “Toprak ülkenin temelidir” diyerek vatan kavramını ortaya koyan Mete’den yaklaşık 150 yıl sonra Hunların başına geçen Çi-Çi Yabgu’nun savaşçılarına ve halkına söylediği nutuk asırlar boyunca hafızalardan silinmemiş ve hatırası Türk boyları arasında yaşamıştır.

Ci-Ci Yabgu-Türk tarihinde “Toprak ülkenin temelidir” diyerek vatan kavramını ortaya koyan Mete’den yaklaşık 150 yıl sonra Hunların başına geçen Çi-Çi Yabgu’nun savaşçılarına ve halkına söylediği nutuk asırlar boyunca hafızalardan silinmemiş ve hatırası Türk boyları arasında yaşamıştır.

SULTAN ABDULHAMID II (2) | par OTTOMAN IMPERIAL ARCHIVES

SULTAN ABDULHAMID II (2) | par OTTOMAN IMPERIAL ARCHIVES

IV. Murad

IV. Murad

Kılıçarslan.1 | Türk tarihinin büyük kahramanlarından biri de I. Kılıçarslan’dır. Kılıçarslan Anadolu Selçuklu Sultanlığı’nın kurucularından olup; Haçlı ordularına karşı Anadolu’yu ve hatta bütün İslam alemini müdafaa eden bir Türk hükümdarıdır. Vatan topraklarının nasıl müdafaa edilmesi lazım geldiğini, bu uğurda yaptığı kanlı mücadelelerle bütün insanlığa ispat etmişti.

Kılıçarslan.1 | Türk tarihinin büyük kahramanlarından biri de I. Kılıçarslan’dır. Kılıçarslan Anadolu Selçuklu Sultanlığı’nın kurucularından olup; Haçlı ordularına karşı Anadolu’yu ve hatta bütün İslam alemini müdafaa eden bir Türk hükümdarıdır. Vatan topraklarının nasıl müdafaa edilmesi lazım geldiğini, bu uğurda yaptığı kanlı mücadelelerle bütün insanlığa ispat etmişti.

Genghis Khan (2013) by Stanislav Plutenko. The megalomaniac Khan wasn't a total…

Genghis Khan (2013) by Stanislav Plutenko. The megalomaniac Khan wasn't a total…

Orhan Gazi1281, Söğüt  Mart 1362, Bursa Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır.Babası Osman Gazi'den 16.000 km2 olarak aldığı devleti, oğlu I. Murad'a 95.000 km2 olarak bırakmıştır. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü, halk tarafından çok sevilen, ulemaya saygılı, merhametli bir hükümdar olarak tanımlanır.

Orhan Gazi1281, Söğüt Mart 1362, Bursa Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır.Babası Osman Gazi'den 16.000 km2 olarak aldığı devleti, oğlu I. Murad'a 95.000 km2 olarak bırakmıştır. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü, halk tarafından çok sevilen, ulemaya saygılı, merhametli bir hükümdar olarak tanımlanır.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın nadir bilinen bir resmi

Fatih Sultan Mehmet Han'ın nadir bilinen bir resmi

BUMİN KAĞAN:Göktürkler, "Aşina" adını taşıyan ve kelime anlamı olarak kurt neslini ifade eden bir Hun ailesine mensupturlar. Kurt, Oğuz Kağan Destanı'ında yol gösterici olarak ifade edilmektedir. Göktürk Kağanlığı 552-745 yılları arasında varlığını sürdürdü. Çin'in Sien-pi kökenli Kuzey Chou, Kuzey Chi, Sui ve Tang hanedanları ile uzun süre savaşmıştı.

BUMİN KAĞAN:Göktürkler, "Aşina" adını taşıyan ve kelime anlamı olarak kurt neslini ifade eden bir Hun ailesine mensupturlar. Kurt, Oğuz Kağan Destanı'ında yol gösterici olarak ifade edilmektedir. Göktürk Kağanlığı 552-745 yılları arasında varlığını sürdürdü. Çin'in Sien-pi kökenli Kuzey Chou, Kuzey Chi, Sui ve Tang hanedanları ile uzun süre savaşmıştı.

İstemi Yabgu ya da İstemi Kağan; Göktürk Kağanlığı’nın kurucusu olan Bumin Kağan’ın kardeşi, hakan, yabgu ve elçidir. Doğum tarihi belli değildir. Batıya bir sefer hazırlığı içindeyken 576 yılında öldüğü bilinmektedir. Avarlara karşı girişilen seferde on boyun başbuğluğunu yaptı. 552′de yabgu unvanını aldı. Bumin Kağan’ın yanında batı kanadını (Sonraki Batı Göktürk Kağanlığı) yönetmiştir.

İstemi Yabgu ya da İstemi Kağan; Göktürk Kağanlığı’nın kurucusu olan Bumin Kağan’ın kardeşi, hakan, yabgu ve elçidir. Doğum tarihi belli değildir. Batıya bir sefer hazırlığı içindeyken 576 yılında öldüğü bilinmektedir. Avarlara karşı girişilen seferde on boyun başbuğluğunu yaptı. 552′de yabgu unvanını aldı. Bumin Kağan’ın yanında batı kanadını (Sonraki Batı Göktürk Kağanlığı) yönetmiştir.

Kubilay Han Heykelinde Oz Tamgası

Kubilay Han Heykelinde Oz Tamgası

Pinterest
Ara