Business card on Sellfy.com

New business card
7 Pinler19 Takipçiler
1. Fully Layered PSD files 2. Fully Customizable and Editable 3. CMYK Setting 4. Easy change color scheme 5. 300 DPI High Resolution 6. Bleed Size: 2.25×3.75 in (1/8 in bleeds) (57.15x95.25 mm) 7. Standard Cut Size: 2×3.5 in (51x89 mm) 8. Print Ready Format 9. Horizontal Orientation 10. Square & round corner available 11. Free Fonts: http://www.google.com/fonts/specimen/Coda http://www.google.com/fonts/specimen/Oswald

1. Fully Layered PSD files 2. Fully Customizable and Editable 3. CMYK Setting 4. Easy change color scheme 5. 300 DPI High Resolution 6. Bleed Size: 2.25×3.75 in (1/8 in bleeds) (57.15x95.25 mm) 7. Standard Cut Size: 2×3.5 in (51x89 mm) 8. Print Ready Format 9. Horizontal Orientation 10. Square & round corner available 11. Free Fonts: http://www.google.com/fonts/specimen/Coda http://www.google.com/fonts/specimen/Oswald

pin 1
1. Fully Layered PSD files 2. Fully Customizable and Editable 3. CMYK Setting 4. Easy change color scheme 5. 300 DPI High Resolution 6. Bleed Size: 2.25×3.75 in (1/8 in bleeds) (57.15x95.25 mm) 7. Standard Cut Size: 2×3.5 in (51x89 mm) 8. Print Ready Format 9. Horizontal Orientation 10. Square & round corner available 11. Free Fonts: http://www.google.com/fonts/specimen/Coda http://www.google.com/fonts/specimen/Oswald

1. Fully Layered PSD files 2. Fully Customizable and Editable 3. CMYK Setting 4. Easy change color scheme 5. 300 DPI High Resolution 6. Bleed Size: 2.25×3.75 in (1/8 in bleeds) (57.15x95.25 mm) 7. Standard Cut Size: 2×3.5 in (51x89 mm) 8. Print Ready Format 9. Horizontal Orientation 10. Square & round corner available 11. Free Fonts: http://www.google.com/fonts/specimen/Coda http://www.google.com/fonts/specimen/Oswald

1. Fully Layered PSD files 2. Fully Customizable and Editable 3. CMYK Setting 4. Easy change color scheme 5. 300 DPI High Resolution 6. Bleed Size: 2.25×3.75 in (1/8 in bleeds) (57.15x95.25 mm) 7. Standard Cut Size: 2×3.5 in (51x89 mm) 8. Print Ready Format 9. Horizontal Orientation 10. Square & round corner available 11. Free Fonts: http://www.google.com/fonts/specimen/Coda http://www.google.com/fonts/specimen/Oswald

1. Fully Layered PSD files 2. Fully Customizable and Editable 3. CMYK Setting 4. Easy change color scheme 5. 300 DPI High Resolution 6. Bleed Size: 2.25×3.75 in (1/8 in bleeds) (57.15x95.25 mm) 7. Standard Cut Size: 2×3.5 in (51x89 mm) 8. Print Ready Format 9. Horizontal Orientation 10. Square & round corner available 11. Free Fonts: http://www.google.com/fonts/specimen/Coda http://www.google.com/fonts/specimen/Oswald

1. Fully Layered PSD files 2. Fully Customizable and Editable 3. CMYK Setting 4. Easy change color scheme 5. 300 DPI High Resolution 6. Bleed Size: 2.25×3.75 in (1/8 in bleeds) (57.15x95.25 mm) 7. Standard Cut Size: 2×3.5 in (51x89 mm) 8. Print Ready Format 9. Horizontal Orientation 10. Square & round corner available 11. Free Fonts: http://www.google.com/fonts/specimen/Coda http://www.google.com/fonts/specimen/Oswald

1. Fully Layered PSD files 2. Fully Customizable and Editable 3. CMYK Setting 4. Easy change color scheme 5. 300 DPI High Resolution 6. Bleed Size: 2.25×3.75 in (1/8 in bleeds) (57.15x95.25 mm) 7. Standard Cut Size: 2×3.5 in (51x89 mm) 8. Print Ready Format 9. Horizontal Orientation 10. Square & round corner available 11. Free Fonts: http://www.google.com/fonts/specimen/Coda http://www.google.com/fonts/specimen/Oswald

1. Fully Layered PSD files 2. Fully Customizable and Editable 3. CMYK Setting 4. Easy change color scheme 5. 300 DPI High Resolution 6. Bleed Size: 2.25×3.75 in (1/8 in bleeds) (57.15x95.25 mm) 7. Standard Cut Size: 2×3.5 in (51x89 mm) 8. Print Ready Format 9. Horizontal Orientation 10. Square & round corner available 11. Free Fonts: http://www.google.com/fonts/specimen/Coda http://www.google.com/fonts/specimen/Oswald

1. Fully Layered PSD files 2. Fully Customizable and Editable 3. CMYK Setting 4. Easy change color scheme 5. 300 DPI High Resolution 6. Bleed Size: 2.25×3.75 in (1/8 in bleeds) (57.15x95.25 mm) 7. Standard Cut Size: 2×3.5 in (51x89 mm) 8. Print Ready Format 9. Horizontal Orientation 10. Square & round corner available 11. Free Fonts: http://www.google.com/fonts/specimen/Coda http://www.google.com/fonts/specimen/Oswald

1. Fully Layered PSD files 2. Fully Customizable and Editable 3. CMYK Setting 4. Easy change color scheme 5. 300 DPI High Resolution 6. Bleed Size: 2.25×3.75 in (1/8 in bleeds) (57.15x95.25 mm) 7. Standard Cut Size: 2×3.5 in (51x89 mm) 8. Print Ready Format 9. Horizontal Orientation 10. Square & round corner available 11. Free Fonts: http://www.google.com/fonts/specimen/Coda http://www.google.com/fonts/specimen/Oswald

1. Fully Layered PSD files 2. Fully Customizable and Editable 3. CMYK Setting 4. Easy change color scheme 5. 300 DPI High Resolution 6. Bleed Size: 2.25×3.75 in (1/8 in bleeds) (57.15x95.25 mm) 7. Standard Cut Size: 2×3.5 in (51x89 mm) 8. Print Ready Format 9. Horizontal Orientation 10. Square & round corner available 11. Free Fonts: http://www.google.com/fonts/specimen/Coda http://www.google.com/fonts/specimen/Oswald

Khu căn hộ Đạt Gia Residence được bảo vệ an toàn bởi các công ty uy tín nhất thị trường. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn.

Khu căn hộ Đạt Gia Residence được bảo vệ an toàn bởi các công ty uy tín nhất thị trường. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn.

Pinterest • Dünyanın fikir kataloğu
Ara