barış temel

barış temel

maddeci bir dünya görüşünün değil hayata karşı maddeci bir tutumun peşindeyim.