More ideas from Barış
"Hikmet taşımayan söz gevezelik / Tefekkür bulunmayan sükût gafletdir" Hasan Basri

"Hikmet taşımayan söz gevezelik / Tefekkür bulunmayan sükût gafletdir" Hasan Basri

3 Amazing Recipes Using Homemade Bread Dough

3 Amazing Recipes Using Homemade Bread Dough

Bu sekiz şeydir belâ-yı ehl-i dünyâ bil yakîn Hırs u şehvet fahr u ziynet lu'b ü gaflet kibr ü kîn *?* İyi bil ki bu şekiz şeydir belası dünya ehlinin. Aç gözlülük, şehvet, övünme, süs, eğlence, gaflet, kibir ve kin. * Hattat: Mehmed Nazîf Efendi

Bu sekiz şeydir belâ-yı ehl-i dünyâ bil yakîn Hırs u şehvet fahr u ziynet lu'b ü gaflet kibr ü kîn *?* İyi bil ki bu şekiz şeydir belası dünya ehlinin. Aç gözlülük, şehvet, övünme, süs, eğlence, gaflet, kibir ve kin. * Hattat: Mehmed Nazîf Efendi

Ârâyîş-i elfâzı zarâfet sanma Âlemde iyilik gibi sermâye yokdur

Ârâyîş-i elfâzı zarâfet sanma Âlemde iyilik gibi sermâye yokdur

İbrahim dedi ki: "Ben, Rabbime gidiyorum, O bana yol gösterecektir." ( Saffat, 37.99)

İbrahim dedi ki: "Ben, Rabbime gidiyorum, O bana yol gösterecektir." ( Saffat, 37.99)

4 Astonishing Crepe Cakes

4 Astonishing Crepe Cakes

Super Fluffy Omelet

Super Fluffy Omelet

Sticky Bun Cake

Sticky Bun Cake

Çeşm-i insaf kadar kâmile mizan olmaz, Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz.

Çeşm-i insaf kadar kâmile mizan olmaz, Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz.

Ali Toy'a ait Ta'lîk, "Rabbimiz! Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru." 2 / 201

Ali Toy'a ait Ta'lîk, "Rabbimiz! Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru." 2 / 201