BahtsızDiana

BahtsızDiana

Çok yazar, çok konuşurum. Çenem dursa elim durmaz, elim dursa çenem!