YIKIK

YIKIK

Kendimle ilgili bir şeyler
YIKIK
More ideas from YIKIK
Gã mặt trời xấu tính  Đem nước rót vào mây  Làm thành cơn mưa nhỏ  Ướt mèm con tim gầy.    ©Linh Tumblr

Gã mặt trời xấu tính Đem nước rót vào mây Làm thành cơn mưa nhỏ Ướt mèm con tim gầy. ©Linh Tumblr