Berke Saraçoğlu

Berke Saraçoğlu

Güzel sanatlar fakültesi seramik ve cam öğrencisi