Ertan Bihran

Ertan Bihran

9 canlı olsaydın bile en fazla.. 8 kez kaçabilirdin azrailin elinden.. 7 düvele sultan olsaydın dahi bil ki yerin.. 6 mekan olacak sana... en fazla.. 5