Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη…

Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη…

Notebook da Profª: Atividade Ordem Crescente e decrescente

Atividade Ordem Crescente e decrescente

DIY math cups for practicing skip counting and other elementary math concepts from And Next Comes L

DIY Math Cups

DIY math cups for practicing skip counting and other elementary math concepts.like the clear plastic.

Πάω Α' και μ'αρέσει: Εκτυπώσιμες σελίδες με αριθμούς από το 1-100

Skip Counting by 6 and Can be used as an outdoor activity where students have to jump, leap, hop, skip etc. through hoops laid on the floor. Students/teacher can write in chalk the starting number on the ground.

File numérique. Pour motiver mes GS dans la connaissance de la comptine - à…

File numérique. Pour motiver mes GS dans la connaissance de la comptine - à…

Pinterest
Search