Edebiyat Ders Notları

15 Pins
 5mo
Collection by
örnek bir olay tutanağı
Olay Tutanağı Örneği
Tutanak; belgelenmesi gereken bir olayı, o olayı görenler tarafından imzalanması veya meclis, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin yazıya geçirilmesidir. Tutanakların diğer bir adı da zabıttır. Tutanağın Özellikleri: - Tutanaklar el, daktilo ve bilgisayarda yazılabilir. - Tutanağın bulunduğu kağıt temiz bir A4 kağıdı olmalıdır. - Tutanaktaki imzaların ıslak imzası olmalıdır. - Tutanaklar yoruma açık yazılmamalıdır. Tüm ifadeler net olmalıdır.
örnek bir dilekçe
Dilekçe Örneği
Dilekçe, bir isteğin veya şikayetin resmi makam veya kurumlara iletilmesi için yazılan yazılara denir. Dilekçe Özellikleri: - Dilekçe temiz bir A4 kağıdına yazılmalıdır. - Dilekçe; el, daktilo veya bilgisayar ile yazılabilir. - Dilekçe metninde yorumlar yer almaz. Anlatılmak istenen net ve açık ifade edilmelidir. - Noktalama ve yazım yanlışlarına dikkat edilmeli ve gereksiz cümleler kurulmamalıdır. - Resmi ve ciddi bir üslup ile yazılmalıdır.
örnek bir mektup
Mektup Örneği
Mektup kişi, kurum ve kuruluşlar arasında iletişimi sağlayan en eski iletişim araçlarından biridir. Kişi ve kurumların birbirleri ile çeşitli amaçlarla iletişime geçmek için yazdıkları yazılara mektup denir. Mektup kelimesi Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Mektuplar; kalemle, daktiloyla elektronik cihazlarla yazılabilir. Çoğunlukla düz yazı şeklinde yazılır. Mektupları arkadaşlarımıza, ailemize; sevgi, dilek amacıyla yollayabiliriz.
Cumhuriyet Dönemi Şiiri Özet Bilgiler
Cumhuriyet Dönemi Şiiri Özet Bilgiler
Cumhuriyet Dönemi şiir toplulukları: Beş Hececiler, Milli Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir, Yedi Meşaleciler, Saf Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir, Toplumcu Gerçekçiler, Garip Şiiri, Hisarcılar ,İkinci Yeniciler, Maviciler oluşturmaktadır. 1980 sonrasında ise çok seslilik oluşmuştur.####https://bikifi.com/biki/cumhuriyet-doneminde-turk-siiri/
Biyografi Türü ve Özellikleri Bir, Sanat, Map
Biyografi Türü ve Özellikleri
Biyografiler tanınmış bir kişinin hayatının kronolojik sırayla anlatılmasına denir. Dünya ve Türk edebiyatında birçok biyografi örneği bulunmaktadır. Biyografi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlardan en önemlisi o kişinin hayatının tüm yönlerini aktarmaktır.####https://bikifi.com/biki/biyografi-yasam-oykusu-turu-ve-ozellikleri/
1960 Sonrası Türk Hikayesi Özet Konu Anlatımı Film Posters, Poster, ? Logo, Movie Posters
1960 Sonrası Türk Hikayesi Özet Konu Anlatımı
1960'lı yıllarda bir yandan toplumcu gerçekçilik gelişmiş; bir yandan da yazarlar, toplumsal sorunların getirdiği tedirginlik ve bunalımları psikolojik çözümlemelerle okuyucuya yansıtmışlardır. Alışılmış temalardan sıyrılarak yeni arayışlara yönelmişlerdir. Bu dönemde "küçürek hikaye" ortaya çıkmıştır.####https://bikifi.com/biki/1960-sonrasi-turk-hikayesi/
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu - Özet Bilgiler
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu - Özet Bilgiler
Türk tiyatrosu gerçek kimliğini Cumhuriyet döneminde bulmuştur. Cumhuriyet dönemi tiyatrosu 1923-1950 yılları ve 1950-1980 yılları olmak üzere iki ayrı başlıkta incelenmektedir.####https://bikifi.com/biki/cumhuriyet-donemi-tiyatrosu/
Cumhuriyet Dönemi Romanı - Özet Bilgiler Abc, Nike Logo
Cumhuriyet Dönemi Romanı - Özet Bilgiler
Cumhuriyet döneminde roman 1923-1950 yılları ve 1950-1980 yılları olmak üzere incelenmektedir. 1950-1980 yılları arasında da roman; milli duyarlılığı yansıtan romanlar, bireyin iç dünyasını esas alan romanlar, toplumsal gerçekçi romanlar ve modernizmi esas alan romanlar olmak üzere ayrılmaktadır. ### https://bikifi.com/biki/cumhuriyet-donemi-romani/
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı - Özet
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı - Özet
Destan Dönemi olarak da anılan bu dönem, anonim özellikler taşıyan milli bir edebiyattır. Sözlü edebiyat geleneği şiire dayanmaktadır. Bu döneme ait şiirler; koşuklar, sagular, destanlar ve savlardır. Yazılı edebiyat, Göktürk Kitabeleri ve Uygur Metinleri olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.####https://bikifi.com/biki/islamiyet-oncesi-turk-edebiyati/
Anı (Hatıra) Türü İle İlgili Özet Bilgiler Bikini
Anı (Hatıra) Türü İle İlgili Özet Bilgiler
Anı, bir kişinin hayatının herhangi bir döneminde yaşamış olduğu olayları anlatmasıdır. Anı türünün ilk örneklerine milattan önceki dönemlerde rastlıyoruz. Dünya ve Türk edebiyatında birçok örneğine rastladığımız anı türü öznel ve tarafsız bir tutumla yazılmalıdır. #### https://bikifi.com/biki/ani-hatira-ozellikleri/
Türk Edebiyatında Hikaye - II Özet Ders Notu
Türk Edebiyatında Hikaye - II Özet Ders Notu
Halk Edebiyatı - Milli Edebiyat : https://bikifi.com/biki/turk-edebiyatinda-hikaye-halk-edebiyatindan-milli-edebiyata-kadar/ ######## Cumhuriyet Dönemi Hikayesi: https://bikifi.com/biki/cumhuriyet-donemi-turk-hikayesi/
a blackboard with the words tuk hikayesi and an arrow above it
Türk Edebiyatında Hikaye (Halk Edebiyatından – Milli Edebiyata Kadar) - I
Hikayenin Türk edebiyatının Milli Edebiyat dönemine kadar olan gelişim ve değişim süreci incelenmiştir. https://bikifi.com/biki/turk-edebiyatinda-hikaye-halk-edebiyatindan-milli-edebiyata-kadar/
Gezi Yazısının Özellikleri
Gezi Yazısının Özellikleri
Gezi yazısı insanların gittikleri yerleri okuyucunun ilgisini çekecek yönleriyle ele aldığı kişisel hayatı konu alan bir metin türüdür. Gezi yazıları özneldir ve döneminin tarihi izlerini taşır. https://bikifi.com/biki/gezi-yazisinin-seyahatname-ozellikleri/
a blackboard with the words electric ve oezilikeri written on it
Eleştiri (Tenkit) Özellikleri ve Türleri
Herhangi bir konuda bir kişiyi eleştirmek, yermek için iğneleyici ifadeler kullanılarak yazılan eserlere eleştiri yazıları denir. Edebiyatımızda örnekleri bulunan eleştiri türünün esas amacı bir eserin zayıf yönlerini söylemektir. Eleştiri, “konularına göre” ve “eleştirmenin tutumuna göre” olmak üzere 2’ye ayrılır. https://bikifi.com/biki/elestiri-tenkit-ozellikleri-ve-turleri
a pink book cover with the words avat edebiyat konulari
AYT Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımı
AYT Edebiyat konuları ve çıkmış soruların dağılımını internet sitemizi ziyaret ederek inceleyebilirsiniz. Bikifi'de AYT Edebiyat hakkında sıkça sorulan soruların cevaplarını ve soru analizlerini inceleyebilir, ayrıca AYT Edebiyat için önerilen çalışma listesine bakabilirsiniz. https://bikifi.com/yks/ayt-edebiyat-konulari-ve-soru-dagilimi