HADİS

531 Pins266 Followers
“Kim bana bir kere salât ederse; Allah Teâla ona on salât eder, on günahını siler, on kat derecesini artırır.” Hadis | (Es-siracü’l-Münir, Beyhakî) • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

“Kim bana bir kere salât ederse; Allah Teâla ona on salât eder, on günahını siler, on kat derecesini artırır.” Hadis | (Es-siracü’l-Münir, Beyhakî) • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

“Kur’an okuyan kimse için bir vekil melek tayin edilmiştir. Bu melek, Kur’an’dan bir bölüm okuduğu halde, güzel telaffuz edemeyen okuyucunun bu hatasını düzeltip, Allah nezdine yükseltir.” Hadis | C.Sağir: 2/41 • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

“Kur’an okuyan kimse için bir vekil melek tayin edilmiştir. Bu melek, Kur’an’dan bir bölüm okuduğu halde, güzel telaffuz edemeyen okuyucunun bu hatasını düzeltip, Allah nezdine yükseltir.” Hadis | C.Sağir: 2/41 • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

"Allah katındaki hissesini öğrenmek isteyen kimse, Allah'ın kendi­sinin yanındaki hissesine baksın." #hayırlıcumalar | (Suyuti, Camius Sagir 6/49, #Hadîs No: 8386) • Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammed •

"Allah katındaki hissesini öğrenmek isteyen kimse, Allah'ın kendi­sinin yanındaki hissesine baksın." #hayırlıcumalar | (Suyuti, Camius Sagir 6/49, #Hadîs No: 8386) • Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammed •

"Kim bana salâvat okumayı unutursa, cennetin yolunu terk etmiş olur." Hadis | (İbnu Abbas) • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

"Kim bana salâvat okumayı unutursa, cennetin yolunu terk etmiş olur." Hadis | (İbnu Abbas) • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

Ameller, ancak niyetlere göredir. Hadis | (Buharî, İman, 41) • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

Ameller, ancak niyetlere göredir. Hadis | (Buharî, İman, 41) • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat okuyandır." #Hadis | (Ravi: İbnu Mes'ud) • Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammed •

"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat okuyandır." #Hadis | (Ravi: İbnu Mes'ud) • Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammed •

“Eğer ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, onlara her namazda misvak kullanmalarını emrederdim.” Hadis | (Buhârî, Cum'a, 8, Temennî, 9, Savm, 27; Müslim, Tahâre, 42; Ebû Dâvud, Tahâre, 25; Tirmizî Tahâre, 18; Nesai, Tahâre, 6, Mevâkit, 20; İbn Mâce, Tahâre, 7; Ahmed b. Hanbel, I, 80, 120, II, 245, 250, 259, 287, 399, 400, 429, 433, 460, 509, 517, 531, IV,114, 116, V, 193, 410, VI, 325, 329). • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

“Eğer ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, onlara her namazda misvak kullanmalarını emrederdim.” Hadis | (Buhârî, Cum'a, 8, Temennî, 9, Savm, 27; Müslim, Tahâre, 42; Ebû Dâvud, Tahâre, 25; Tirmizî Tahâre, 18; Nesai, Tahâre, 6, Mevâkit, 20; İbn Mâce, Tahâre, 7; Ahmed b. Hanbel, I, 80, 120, II, 245, 250, 259, 287, 399, 400, 429, 433, 460, 509, 517, 531, IV,114, 116, V, 193, 410, VI, 325, 329). • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

‘’Allah nazarında duadan daha üstün bir şey yoktur.’’ Hadis | (Ebû Hureyye) • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

‘’Allah nazarında duadan daha üstün bir şey yoktur.’’ Hadis | (Ebû Hureyye) • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

‘’İyi huylu kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.’’ Hadis | (Ebû Dâvûd, Edeb 7) • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

‘’İyi huylu kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.’’ Hadis | (Ebû Dâvûd, Edeb 7) • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

“Allah katında dünyanın yok olması, mümin bir kimsenin öldürülmesinden daha iyidir.” #Hadis | (Tirmizî, Diyat, 7; Nesaî, Tahrim,2). • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

“Allah katında dünyanın yok olması, mümin bir kimsenin öldürülmesinden daha iyidir.” #Hadis | (Tirmizî, Diyat, 7; Nesaî, Tahrim,2). • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

“Erkeğin en hayırlısı, kadına en iyi davranandır.” #Hadis | (bk. Buhâri, nikâh 43; Müslim, fedâil 68) • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

“Erkeğin en hayırlısı, kadına en iyi davranandır.” #Hadis | (bk. Buhâri, nikâh 43; Müslim, fedâil 68) • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

“Allah kime bir nimet lütfederse, ‘Elhamdülillah’ zikrini çoğaltsın. Kimin günahları çoğalıyorsa, Allah’a karşı tövbe ve istiğfarda bulunsun ‘Estağfirullah’ desin. #Hadis | (bk. Mecmau’z-Zevaid, 8/179). • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

“Allah kime bir nimet lütfederse, ‘Elhamdülillah’ zikrini çoğaltsın. Kimin günahları çoğalıyorsa, Allah’a karşı tövbe ve istiğfarda bulunsun ‘Estağfirullah’ desin. #Hadis | (bk. Mecmau’z-Zevaid, 8/179). • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

“Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.” Hadis | (Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539) • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

“Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.” Hadis | (Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539) • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

“Misvak kullanarak kılınan namazın, misvaksız namaza üstünlüğü yetmiş kattır.” Hadis | (Ahmet b. Hanbel, Müsned, VI, 272). • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

“Misvak kullanarak kılınan namazın, misvaksız namaza üstünlüğü yetmiş kattır.” Hadis | (Ahmet b. Hanbel, Müsned, VI, 272). • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

“Hayret doğrusu, nasıl oluyor da sararmış dişlerle dolaşıp duruyorsunuz! Dişlerinizi misvakla temizleyiniz.” Hadis | (Ahmed b. Hanbel, I, 214). • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

“Hayret doğrusu, nasıl oluyor da sararmış dişlerle dolaşıp duruyorsunuz! Dişlerinizi misvakla temizleyiniz.” Hadis | (Ahmed b. Hanbel, I, 214). • Sallallahu Aleyhi ve Sellem •

Pinterest
Search