Shhhh they never have to know what you did...

Ah comforting aesthetics

Mơ thấy vặn cổ con C rồi đập xác nó vào tường. Hình như nó lại chọc điên mình cái gì đấy. Đi một hồi gặp một cô có bầu bất tỉnh giữa đường, trên người dính chân nhện máy như trong gyo, đang cố gỡ cổ ra khỏi nó xong tỉnh dậy. Hôm đó chs vẫn ngủ với Camélias nhưng lại mơ thế, hỏi thì bả cho 3 of wands nên đoán là bà í bận đi đâu đó. Dreamlog 13/2/2017

7 Simple Tips That Will Cure Your Heartburn

"Sol!" "Oh hey- crap you weren't supposed to see that."

He beat her until blood painted the cotton sheets

I want to cut deeper but I'm afraid that I'll cut too deep or I'll pass out from blood loss.

pinterest ;; wornoutwater

pinterest ;; wornoutwater

Pinterest
Search