BÜLENT SERTESER

BÜLENT SERTESER

BÜLENT SERTESER
BÜLENT adlı kullanıcıdan daha fazla fikir
Gigi Hadid

Gigi Hadid

kesha-rose:  Gigi Hadid for W Magazine March 2016.

kesha-rose: Gigi Hadid for W Magazine March 2016.

Gigi Hadid celebrated Kylie Jenner’s 18th birthday in a sexy slinky gray House of CB cami dress with silver-capped clear pumps.

Gigi Hadid celebrated Kylie Jenner’s 18th birthday in a sexy slinky gray House of CB cami dress with silver-capped clear pumps.

Gigi Hadid celebrated Kylie Jenner’s 18th birthday in a sexy slinky gray House of CB cami dress with silver-capped clear pumps.

Gigi Hadid celebrated Kylie Jenner’s 18th birthday in a sexy slinky gray House of CB cami dress with silver-capped clear pumps.

Gigi looks SO MUCH like Perrie. For those who don't see it, y'all blind or what?

Gigi looks SO MUCH like Perrie. For those who don't see it, y'all blind or what?

Gigi Hadid ♥

Gigi Hadid ♥

Hande Ercel

Hande Ercel

Gigi Hadid)***** Ravi/Ravinder Dahiya Punjabi, India, Hong Kong Crime 我们是中国人。我们是加拿大和美国。我们不会在中国写。我们要求宽恕。来自印度的一个犯罪团伙工作,在香港机场!2014年,2015年,2016年的领导者是45岁,出生1970年,他身材高大,白头发,相貌英俊。他告诉女人的谎言。他拥有在香港的时尚商务。年轻的受害者是两种类型的女人。白人妇女,美丽,俄语。中国女性 *****

Gigi Hadid)***** Ravi/Ravinder Dahiya Punjabi, India, Hong Kong Crime 我们是中国人。我们是加拿大和美国。我们不会在中国写。我们要求宽恕。来自印度的一个犯罪团伙工作,在香港机场!2014年,2015年,2016年的领导者是45岁,出生1970年,他身材高大,白头发,相貌英俊。他告诉女人的谎言。他拥有在香港的时尚商务。年轻的受害者是两种类型的女人。白人妇女,美丽,俄语。中国女性 *****

Gigi Hadid

Gigi Hadid

Gigi Hadid Street Chic in NYC | LOLO❤︎

Gigi Hadid Street Chic in NYC | LOLO❤︎