Çifte Minareli Medrese, Erzurum, Turkey   - Explore the World with Travel Nerd Nici, one Country at a Time. http://TravelNerdNici.com

The double minaret madrasah-Hatuniye madrasah-Çifte Minareli Medrese-Seljuk architecture-Constructive: Anatolian Seljuk State Sultan Alaeddin Keykubad's daughter Hüdavent Hatun-Year built: Erzurum, Turkiye

sivas gök medrese çinileri - Gök Medrese: İl merkezindedir. Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Taç kapı üzerinde yükselen tuğla örgülü iki minaresindeki mavi çinilerden dolayı Gök Medrese adını almıştır. Plastik sanatların şaheserlerinden olan taç kapıda mermer malzeme kullanılmış olup, taç kapısının üst iki köşesinde iç içe girmiş hayvan motifleri vardır. Medreseye girişte sağda mescit, solda ise Dar-ül Hadis bölümü mevcuttur.

sivas gök medrese çinileri - Gök Medrese: İl merkezindedir. Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Taç kapı üzerinde yükselen tuğla örgülü iki minaresindeki mavi çinilerden dolayı Gök Medrese adını almıştır. Plastik sanatların şaheserlerinden olan taç kapıda mermer malzeme kullanılmış olup, taç kapısının üst iki köşesinde iç içe girmiş hayvan motifleri vardır. Medreseye girişte sağda mescit, solda ise Dar-ül Hadis bölümü mevcuttur.

"gök medrese" "Sky Madrasah" or "Blue Madrasah" sivas

"Gök Medrese" ,"Sky Madrasah" or "Blue Madrasah" Sivas, Turkey.

Pinterest
Search