Pinterest
Özellikle bozuk aile yapısı ve işleyişinin ergen intiharları için çok önemli bir risk etkeni olduğu üzerinde durulmaktadır (Pfeffer 1996). Kaynak: http://www.scopemed.org/fulltextpdf.php?mno=34721

Özellikle bozuk aile yapısı ve işleyişinin ergen intiharları için çok önemli bir risk etkeni olduğu üzerinde durulmaktadır (Pfeffer 1996). Kaynak: http://www.scopemed.org/fulltextpdf.php?mno=34721

İntihar olgularının evlerinde disiplin yöntemi olarak dayağın kullanılma oranı %58.8 olarak bulunmuştur. Kaynak: http://www.scopemed.org/fulltextpdf.php?mno=34721

Child Abuse Laws: Legally Abducting Children by Broadening the Definition of “Child Abuse”

Bireylerin kıra göre büyük ölçüde birbirlerinden uzaklaştığı, yalnızlaştığı bir ortamı betimleyen kentsel ortam cemaatsi ilişkilerin hakim olduğu kırsal ortama zıt biçimde intiharları hızlandıran bir toplumsal ilişki biçimi yaratmaktadır. Kaynak: http://www.journalagent.com/pausbed/pdfs/PAUSBED_11_139_151.pdf

© Rui Palha Streets of Lisbon

Ebeveyn olmak özellikle anne olmak intihar ihtimalini azaltmaktadır. Kaynak: http://www.sbfdergi.hacettepe.edu.tr/article/view/5000113831/5000105921

The Magic of a Mother. BTW salutes all mothers of the world on Mother’s Day. As a tribute to the glory of a mother, we have included two poems on Mother in this section from poets of the Second Circle of the Bahrain Writers’ Circle.

Ekonomik bunalım ya da savaş yenilgisi sonrası gibi toplum değerlerinin bozulduğu dönemlerde de intihar olaylarının arttığını saptamıştır. Kaynak: http://www.sbfdergi.hacettepe.edu.tr/article/view/5000113831/5000105921

You Say Recession, I Say Depression: The Difference Between Those Words Is the Key to Recovery

İntihar vakalarının sıkça başvurulduğu merkez, acil servisler ve 112 olmaktadır. Kaynak: http://www.sbfdergi.hacettepe.edu.tr/article/view/5000113831/5000105921

İntihar vakalarının sıkça başvurulduğu merkez, acil servisler ve 112 olmaktadır. Kaynak: http://www.sbfdergi.hacettepe.edu.tr/article/view/5000113831/5000105921

Yaşlı grupta intihar; kronik hastalıklar, bağımlılık ve yeti yitimleri nedeniyle diğer yaşlara göre daha fazla görülmektedir. Kaynak: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunhemsire/article/view/5000052905/5000050221

Yaşlı grupta intihar; kronik hastalıklar, bağımlılık ve yeti yitimleri nedeniyle diğer yaşlara göre daha fazla görülmektedir. Kaynak: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunhemsire/article/view/5000052905/5000050221

Araştırıcı, evli kadınların intihar davranışının evlilik çatışmasına ve eşleri ile yakın ilişkide çıkan sorunlara bir tepki olduğu görüşündedir. Kaynak: http://dergiler.ankara.edu.tr/tammetin.php?id=598

Workplace communication and the power of words If you want to truly engage your employees as a manager, it's critical to mind your tone - and your language. Sandra Folk's Do's and Dont's of workplace interactions.