Greek Sculpture - Yunan Heykel Sanatı

25 Pins37 Followers
Perirrhanterionlar Yunan dünyasında kutsal alanlarda karşımıza çıkar. Lakonia Olympia Korinth Delphi Rodos gibi bölgelerde karşımıza çıkar.

Perirrhanterionlar Yunan dünyasında kutsal alanlarda karşımıza çıkar. Lakonia Olympia Korinth Delphi Rodos gibi bölgelerde karşımıza çıkar.

Perirrhanterion- Kutsal alanlarda bulunan ritüel su teknesi, sıklıkla koreler tarafından desteklenip, bazen kuyruklarından aslan tutarlar.

Perirrhanterion- Kutsal alanlarda bulunan ritüel su teknesi, sıklıkla koreler tarafından desteklenip, bazen kuyruklarından aslan tutarlar.

Mentuemhet 6.yy Yunanlar Psammetikhos'un davetiyle, insan ölçülerinde ve hatta çok daha büyük boyda, oturan/ayakta duran sert taştan yapılma heykellere aşina oluyorlar.

Study Art History Exam 1 Flashcards at ProProfs - Flashcards for slide identification on Art History Exam Covers art from Ancient Egyptian art to Ancient Roman Art.

Euboea'dan mezar buluntusu. MÖ. 900 öncesi Kentouros figürini. (Yunan Mitolojisi'nde yarı insan ve yarı at bedenli düşsel varlıktır.)

Euboea'dan mezar buluntusu. MÖ. 900 öncesi Kentouros figürini. (Yunan Mitolojisi'nde yarı insan ve yarı at bedenli düşsel varlıktır.)

Attika'da Olympos yakınında bulunmuş kuros MÖ. 510-500  Kaidesinde Aristodikos'un yazmaktadır. Vücut oranları ve işlenişi gerçeğe yakın. Ancak bu dönemde halen, koşmak ya da savaşmak gibi şiddetli hareketlerde figürlerde sorunlar yaşanıyor. Çünkü heykeltraşlar 3 boyutlu değil, 2 boyutlu düşünüyor.

Attika'da Olympos yakınında bulunmuş kuros MÖ. 510-500 Kaidesinde Aristodikos'un yazmaktadır. Vücut oranları ve işlenişi gerçeğe yakın. Ancak bu dönemde halen, koşmak ya da savaşmak gibi şiddetli hareketlerde figürlerde sorunlar yaşanıyor. Çünkü heykeltraşlar 3 boyutlu değil, 2 boyutlu düşünüyor.

Kritos genci. Akropolis'ten  Bu heykel gerek anatomik ayrıntıların işlenmesiyle gerekse tek cepheliliğin terk edilişiyle adeta bir baş yapıt niteliğindedir. Artık bu tarihten sonra heykel, insan figürünün yerini alan ve onu sembolize eden bir kavram olmaktan çıkıp gerçekte ona benzeyen bir nesneye dönüşmüştür.

Kritos genci. Akropolis'ten Bu heykel gerek anatomik ayrıntıların işlenmesiyle gerekse tek cepheliliğin terk edilişiyle adeta bir baş yapıt niteliğindedir. Artık bu tarihten sonra heykel, insan figürünün yerini alan ve onu sembolize eden bir kavram olmaktan çıkıp gerçekte ona benzeyen bir nesneye dönüşmüştür.

Moskophores ( Buzağı Taşıyan ) Akropolis'ten Yazıtındaki stil benzerliğinden dolayı bu dönemde eser verdiği bilinen Phaidimos'a atfedilir. Saçların işlenişi ve iri kollar erken dönem Attika korelerini anımsatır. Giysinin hiçbir kalınlığı yok, vücutla oldukça bütünleşik.

Moskophores ( Buzağı Taşıyan ) Akropolis'ten Yazıtındaki stil benzerliğinden dolayı bu dönemde eser verdiği bilinen Phaidimos'a atfedilir. Saçların işlenişi ve iri kollar erken dönem Attika korelerini anımsatır. Giysinin hiçbir kalınlığı yok, vücutla oldukça bütünleşik.

Yunan Heykel Giysileri

Yunan Heykel Giysileri

Perirrhanterion Rodos Kameros'tan  7.yy

Perirrhanterion Rodos Kameros'tan 7.yy

Boiotia- Orchomenos'tan Kuros. Yerel, mavimsi mermerden yapılmış. Ayrıntılar sorunlu betimlenmiş.

Boiotia- Orchomenos'tan Kuros. Yerel, mavimsi mermerden yapılmış. Ayrıntılar sorunlu betimlenmiş.

Auxerre Tanrıçası olarak bilinen bu heykel Fransa'da Auxerre'de bir depoda ortaya çıkmıştır. Bugün louvre müzesindedir. Buluntu yerinin Girit olduğu düşünülmekte. MÖ. -640-630'a tarihlenmekte. Kireç taşından yapılmış. Göğüzteki kazıma çizgiler ve boya izleri balık pulu süslerin varlığını düşündürür. Mantoda kazıma kareler, etekteyse içiçe geçmiş kareler mevcuttur.

Auxerre Tanrıçası olarak bilinen bu heykel Fransa'da Auxerre'de bir depoda ortaya çıkmıştır. Bugün louvre müzesindedir. Buluntu yerinin Girit olduğu düşünülmekte. MÖ. -640-630'a tarihlenmekte. Kireç taşından yapılmış. Göğüzteki kazıma çizgiler ve boya izleri balık pulu süslerin varlığını düşündürür. Mantoda kazıma kareler, etekteyse içiçe geçmiş kareler mevcuttur.

Dreros'tan bronz figürinler.Heraklion'da. MÖ.700 Muhtemelen 8.yy Apollon tapınağının zeminin köşesinde dikilen kült heykelcikleri. Ellerin pozisyonu belirgin değil. Yapım tekniği " sphyrelaton". ( Bu teknikte bronz levhacıklar ahşap çekirdeğin üzerine tutturulup çekiçlenerek şekillendiriliyor. Altın figürinler için de kullanılan bir teknik. )

Dreros'tan bronz figürinler.Heraklion'da. MÖ.700 Muhtemelen 8.yy Apollon tapınağının zeminin köşesinde dikilen kült heykelcikleri. Ellerin pozisyonu belirgin değil. Yapım tekniği " sphyrelaton". ( Bu teknikte bronz levhacıklar ahşap çekirdeğin üzerine tutturulup çekiçlenerek şekillendiriliyor. Altın figürinler için de kullanılan bir teknik. )

Olympia'dan bronz erkek heykelciği. MÖ. 750 Bir tripodun halka kulbunun parçası. Sağ elinde bir mızrak ve sol elinde de atının koşumunu tutmakta.

Olympia'dan bronz erkek heykelciği. MÖ. 750 Bir tripodun halka kulbunun parçası. Sağ elinde bir mızrak ve sol elinde de atının koşumunu tutmakta.

Olympia Hera tapınağından Kireçtaşı Hera başı. Baştaki bantta kırmızı, saçlarda da portakal rengi boya izleri mevcut. Sağda kulak arkasındaki çıkıntı yüksek arkalıklı bir tahta oturduğu şeklinde yorumlanır.

Olympia Hera tapınağından Kireçtaşı Hera başı. Baştaki bantta kırmızı, saçlarda da portakal rengi boya izleri mevcut. Sağda kulak arkasındaki çıkıntı yüksek arkalıklı bir tahta oturduğu şeklinde yorumlanır.

Nikondre Koresi Delos Artemis kutsal alanından Kore 1.75 m yüksekliğinde. 640-630 Atina Tüm olarak korunabilen en erken tarihli kore.

Nikondre Koresi Delos Artemis kutsal alanından Kore 1.75 m yüksekliğinde. 640-630 Atina Tüm olarak korunabilen en erken tarihli kore.

Didaros bize adları Telekles ve Throdoras olan ve 6. yy ortalaında eser veren Somoslu heykeltraşların bu sistem yardımı ile bir heykeli 2 parça halinde ayrı ayrı yaptıklarını ve sonradan mükemmel bir şekilde biraraya getirdiklerinden bahseder. Figür 21 ünitedir.

Didaros bize adları Telekles ve Throdoras olan ve 6. yy ortalaında eser veren Somoslu heykeltraşların bu sistem yardımı ile bir heykeli 2 parça halinde ayrı ayrı yaptıklarını ve sonradan mükemmel bir şekilde biraraya getirdiklerinden bahseder. Figür 21 ünitedir.

Pinterest
Search