canlı bilimi

canlı bilimi

canlibilimi.blogspot.com
Universal / Doğal yaşamı anlama yaklaşımı!
canlı bilimi
More ideas from canlı
Çiçekli bitkilerde tozlaşma ve döllenme

Çiçekli bitkilerde tozlaşma ve döllenme

Genellikle rüzgar, su, böcek, hayvan ve insanlar yardımıyla polenler etrafa dağılır. Bu saydığımız rüzgar, su, böcek, hayvan ve insanların tozlaşmada büyük rolleri vardır. Serbest kalan polenlerin, dişi üreme organı olan pistilin stigmasına yani dişiçik tepesine gelip yerleşmesi olayına tozlaşma denir.

Genellikle rüzgar, su, böcek, hayvan ve insanlar yardımıyla polenler etrafa dağılır. Bu saydığımız rüzgar, su, böcek, hayvan ve insanların tozlaşmada büyük rolleri vardır. Serbest kalan polenlerin, dişi üreme organı olan pistilin stigmasına yani dişiçik tepesine gelip yerleşmesi olayına tozlaşma denir.

Monoklin, Diklin, Monoik, Dioik ve Poligam kavramlarıyla çiçekli bitkilerde eşey tayini

Monoklin, Diklin, Monoik, Dioik ve Poligam kavramlarıyla çiçekli bitkilerde eşey tayini

mikrotübül: Sitoplazma sitozolundeki tübülin proteinlerinin meydana getirdikleri yapılardır. Çapları yaklaşık olarak 25 nm kadardır. Dinamik bir yapı sergileyip parçalanıp tekrar oluşurlar. Oluşum şekilleri alfa ve beta olarak adlandırılan tübülin proteinlerinin öncelikle üst üste gelerek oluşturdukları yapılardan birden fazlasının yan yana gelerek alfa tübülinlerinin alfa tübüliniyle; beta tübülinlerinin de beta tübülin proteiniyle yan yana bağlanması sonucu oluşurlar.

mikrotübül: Sitoplazma sitozolundeki tübülin proteinlerinin meydana getirdikleri yapılardır. Çapları yaklaşık olarak 25 nm kadardır. Dinamik bir yapı sergileyip parçalanıp tekrar oluşurlar. Oluşum şekilleri alfa ve beta olarak adlandırılan tübülin proteinlerinin öncelikle üst üste gelerek oluşturdukları yapılardan birden fazlasının yan yana gelerek alfa tübülinlerinin alfa tübüliniyle; beta tübülinlerinin de beta tübülin proteiniyle yan yana bağlanması sonucu oluşurlar.

Ara filament: Sitoplazmanın sitozol kısmındaki birden çok proteinin kararlı birliktelik oluşturarak meydana getirdikleri iplikçiklerin birbirleri üzerine sarılarak meydana getirdikleri yapılardır. Birleşimlerindeki bu proteinler; keratinler, nörofilaminler, vimentin, desmin, GFAP, laminler, nestin ve periferindir. Ara filamentlerin çapı yaklaşık olarak 8-12 nm civarındadır. Ara filamentler; mirofilament ve mikrotübüllere oranla daha kararlı ve kalıcı yapılardır.

Ara filament: Sitoplazmanın sitozol kısmındaki birden çok proteinin kararlı birliktelik oluşturarak meydana getirdikleri iplikçiklerin birbirleri üzerine sarılarak meydana getirdikleri yapılardır. Birleşimlerindeki bu proteinler; keratinler, nörofilaminler, vimentin, desmin, GFAP, laminler, nestin ve periferindir. Ara filamentlerin çapı yaklaşık olarak 8-12 nm civarındadır. Ara filamentler; mirofilament ve mikrotübüllere oranla daha kararlı ve kalıcı yapılardır.

Mikrofilament: Sitozoldeki aktin proteinlerinin üst üste gelip birleşerek oluşturdukları sarmal yapıdaki iplikçiklere denir. Mikrofilamentler sürekli, kalıcı yapılar olmayıp parçalanıp tekrar oluşurlar. Bu iplikçiklerin çapı yaklaşık olarak 7 nm kadardır.

Mikrofilament: Sitozoldeki aktin proteinlerinin üst üste gelip birleşerek oluşturdukları sarmal yapıdaki iplikçiklere denir. Mikrofilamentler sürekli, kalıcı yapılar olmayıp parçalanıp tekrar oluşurlar. Bu iplikçiklerin çapı yaklaşık olarak 7 nm kadardır.

Çiçek: Üreme olayı çiçek denilen yapılarda gerçekleşir. Çiçekli bitkilerde üreme kısaca, çiçekten tohum ve meyve oluşumu ile tohumun, çimlenip tekrar bitki oluşturarak bu bitkinin de çiçek açmasıyla özetlenebilir. Burada olay, bir tohumun çimlenmesi ile başlar.

Çiçek: Üreme olayı çiçek denilen yapılarda gerçekleşir. Çiçekli bitkilerde üreme kısaca, çiçekten tohum ve meyve oluşumu ile tohumun, çimlenip tekrar bitki oluşturarak bu bitkinin de çiçek açmasıyla özetlenebilir. Burada olay, bir tohumun çimlenmesi ile başlar.

Çiçeklerde dişi üreme organı, Pistil: Temel olarak bir pistil, dişiçik tepesi denilen stigma, dişiçik borusu olarak adlandırılan stilus ve ovaryumdan (yumurtalıktan) meydana gelir. Çiçeğin orta kısmında yer alan pistil veya pistiller, bir vazo şeklini andırırlar. Pistillerin tamamına birden ginekeum denir.

Çiçeklerde dişi üreme organı, Pistil: Temel olarak bir pistil, dişiçik tepesi denilen stigma, dişiçik borusu olarak adlandırılan stilus ve ovaryumdan (yumurtalıktan) meydana gelir. Çiçeğin orta kısmında yer alan pistil veya pistiller, bir vazo şeklini andırırlar. Pistillerin tamamına birden ginekeum denir.

Çiçeklerde erkek üreme organı, Stamen: Bir stamen temel olarak iki yapıdan meydana gelir. Bunlar anter ve filament olarak adlandırılan kısımlardır. Bitkinin tür özelliklerine göre, çiçekteki stamen sayısı değişebilmektedir. Bir çiçekteki tüm stamenlere ortak olarak andrekeum ismi verilir.

Çiçeklerde erkek üreme organı, Stamen: Bir stamen temel olarak iki yapıdan meydana gelir. Bunlar anter ve filament olarak adlandırılan kısımlardır. Bitkinin tür özelliklerine göre, çiçekteki stamen sayısı değişebilmektedir. Bir çiçekteki tüm stamenlere ortak olarak andrekeum ismi verilir.

Çiçekli bitkilerde yumurta oluşumu: Tohum taslağı içerisindeki yumurta ana hücresi (2n) mayoz bölünme geçirerek dört tane n kromozomlu makrosporları oluşturur. Bu makrosporlardan üçünün sitoplazması az olduğundan eriyip kaybolurlar. Geriye kalan bol sitoplazmalı makrospor ard arda üç endomitoz geçirerek sekiz çekirdekli bir hücre meydana getirir.

Çiçekli bitkilerde yumurta oluşumu: Tohum taslağı içerisindeki yumurta ana hücresi (2n) mayoz bölünme geçirerek dört tane n kromozomlu makrosporları oluşturur. Bu makrosporlardan üçünün sitoplazması az olduğundan eriyip kaybolurlar. Geriye kalan bol sitoplazmalı makrospor ard arda üç endomitoz geçirerek sekiz çekirdekli bir hücre meydana getirir.

Polen oluşumu: Polen keselerinde bulunan mikrospor ana hücreleri (2n), mayoz bölünme geçirerek dört tane (n) kromozomlu mikrosporları meydana getirirler. Her bir mikrospor, bir defa endomitoz bölünme geçirerek iki çekirdekli bir yapıya sahip olurlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, endomitozun çekirdek bölünmesi olduğunu bilmektir. Dolayısıyla iki çekirdekli bir hücre meydana gelir. İşte bu yapıya polen denir.

Polen oluşumu: Polen keselerinde bulunan mikrospor ana hücreleri (2n), mayoz bölünme geçirerek dört tane (n) kromozomlu mikrosporları meydana getirirler. Her bir mikrospor, bir defa endomitoz bölünme geçirerek iki çekirdekli bir yapıya sahip olurlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, endomitozun çekirdek bölünmesi olduğunu bilmektir. Dolayısıyla iki çekirdekli bir hücre meydana gelir. İşte bu yapıya polen denir.