Scars...
Scars... adlı kullanıcıdan daha fazla fikir
photography, black and white, animal, portrait,

photography, black and white, animal, portrait,

A = Acrobat

A = Acrobat

Dandelions. Moons on the lawn replace the suns that mowers happily had missed, where age would stoop, a babe will squat and rise with star-fluff in its fist • Vladimir Nabokov

Dandelions. Moons on the lawn replace the suns that mowers happily had missed, where age would stoop, a babe will squat and rise with star-fluff in its fist • Vladimir Nabokov

Black and White My favorite photo Design by http://photo-sharpen.com

Black and White My favorite photo Design by http://photo-sharpen.com

Moonrise - This is the kind of picture I want to be able to take!

Moonrise - This is the kind of picture I want to be able to take!

It's amazing that we can be still & thousands of things, both good & bad are going on around us.

It's amazing that we can be still & thousands of things, both good & bad are going on around us.

Chia tay rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn cứ phải ngày ba bữa cơm, vẫn phải làm việc sáng đi tối về, sẽ không có cái chuyện chúng ta không sống nổi nếu đánh mất một người." *** "Nếu tôi đã thích hoa hồng, tường vy dẫu đẹp có gì liên quan.

Chia tay rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn cứ phải ngày ba bữa cơm, vẫn phải làm việc sáng đi tối về, sẽ không có cái chuyện chúng ta không sống nổi nếu đánh mất một người." *** "Nếu tôi đã thích hoa hồng, tường vy dẫu đẹp có gì liên quan.