Cameria (1522-1578), Daughter of the Emperor Soliman. After Cristofano dell’ Altissimo (1530-1605) (?). Italian School, 16th century (?) // İmparator Süleyman’ın Kızı Cameria [Mihrimah Sultan] (1522-1578), Cristofano dell’Altissimo’nun (1530-1605) ardından (?). İtalyan Okulu, 16. yüzyıl (?)

Cameria, Daughter of the Emperor Soliman. After Crisofano dell' Altissimo, Italian School, Century (? Oil on canvas, x cm. Yannick and Ben Jakober Foundation

Portrait Of A Safavid Noblewoman | The Aga Khan Museum: Paintings - Safavid, 17th century CE

Portrait of a Safavid Nobleman Portrait of a Safavid Noblewoman The Aga Khan Museum Safavid, century

IV. Murad devrinde (1623–1640) yapılan kadırgalar arasında bir tanesi vardı ki 3.120 mürettebatlı ve 150 toplu adeta bir devdi. 1827 de Navarin faciası ile Osmanlı donanması yakılınca, II. Mahmud süratle donanmayı yeniletti. Gemi mühendislerine inşa ettirttiği 1,400 mürettebatlı 124 toplu gemi vardı ki yeryüzünün en iyi harp gemisiydi, bir benzeri sadece İngiliz donanmasında vardı…

Minyatür - "Ey cemali gül yüzü bedr-i münir / Ey kamu düşmüşlere sen destgir"…

Eserin Adı: "Eski Nakkaşhane Düzeni" - Yüksek Lisans Tez Uygulama Çalışması Tür: Minyatür Teknik: murakka üzerine guaj ve yağlı boya Yıl: 2009

Eserin Adı: "Eski Nakkaşhane Düzeni" - Yüksek Lisans Tez Uygulama Çalışması Tür: Minyatür Teknik: murakka üzerine guaj ve yağlı boya Yıl: 2009

Ottoman Bird House on the Ayazma Mosque, Turkey ..

Istanbul birdhouses on mosques: Osmanlı Kuş Evi - Ottoman Bird House on the Ayazma Mosque, Turkey

AN OTTOMAN BANNER Altın Sırma Saçaklı Osmanlı Sancak

AN OTTOMAN BANNER Altın Sırma Saçaklı Osmanlı Sancak

Ottoman Dining, 16th century

Figure A banquet given by the commander-in-chief Lala Mustafa Pasha to the janissaries in Izmit, 5 April Topkapi Palace Museum Library, MS fol.

Ottoman Talismanic Shirt | Tılsımlı gömlek

Collarless shirt made of white, tightly-woven and thin linen. Decorated with various suras and verses from the Koran, together with magical letters and numbers used in forecasting the future. Ottoman, or century.

Ottoman Empire

Expedition_to_Revan-Shahin-Shah-nama Sultan Murad III expédition s 'à Revan.

Ottoman talismanic shirt (tilsimli gömlek) Turkey, dated 991 AH/1583 AD (Sotheby’s London -- Lot 315, Sept. 2015).

Ottoman talismanic shirt (tilsimli gomlek) Turkey, dated 991 AD Sotheby’s -- Lot Sept.

Pinterest
Search