Grands Hommes, History, Pyrography, Heaven

A Mongol Warrior.

A century Mongol. They were possibly the baddest warriors Earth has ever seen.

Anayurtları Asya’nın kuzeybatısı olan Baraklar, Horasan’dan Anadolu’ya üçüncü büyük göç dalgasında yer alan Beydili’yle beraber Musul, Telafer ve Bayat Türkmenleriyle aynı dönemde göç etmişlerdir. Barakların göçü, XVI. yüzyılda vergilerin ağırlığı, tabiat şartları ve diğer sıkıntılar yüzünden İran’ın Farap, Karacuk yaylasından başlamış ve iskân başı olan Firuz Bey önderliğinde Anadolu’ya yönelmiştir. Göçün, Anadolu güzergâhı ise Erzurum, Erzincan, Yozgat ve Sivas yolu olmuştur.

Anayurtları Asya’nın kuzeybatısı olan Baraklar, Horasan’dan Anadolu’ya üçüncü büyük göç dalgasında yer alan Beydili’yle beraber Musul, Telafer ve Bayat Türkmenleriyle aynı dönemde göç etmişlerdir. Barakların göçü, XVI. yüzyılda vergilerin ağırlığı, tabiat şartları ve diğer sıkıntılar yüzünden İran’ın Farap, Karacuk yaylasından başlamış ve iskân başı olan Firuz Bey önderliğinde Anadolu’ya yönelmiştir. Göçün, Anadolu güzergâhı ise Erzurum, Erzincan, Yozgat ve Sivas yolu olmuştur.

Cengiz Han torunları Kubilay ve Hülagü'nün başparmaklarına avladıkları hayvanların kanını sürerken.

Selçuk Uygur on

Cengiz Han torunları Kubilay ve Hülagü'nün başparmaklarına avladıkları…

Moğolistan dağlarına inşa edilen bu heykeller sırasıyla; Cengiz Han, Hülagü Han, Ögeday, Batu Han, Kubilay, Timur Olcayto Han'ı temsil etmektedir.

architectureofdoom: Terracotta Mongolian Warriors and a statue of Genghis Khan are seen at the recently completed Mount Khan tourist attraction in Holingol, Inner Mongolia, China.

Chingiz-Khan

1162 – 18 August born Temüjin, was the founder and Great Khan (emperor) of the Mongol Empire, which became the largest contiguous empire in history after his demise. It is difficult to overstate his impact on the modern world.

Pinterest
Search