Bts

Collection by Tashi Wangmo

27 
Pins
Tashi Wangmo
hey guys I'm gonna call the fucking police Seokjin, Namjoon, Min Yoongi Bts, Min Suga, Taehyung, Suga Rap, Bts Bangtan Boy, Bts Jimin, Daegu

Solo Para ARMY's:v

Cosas que solo le interesan a las army's :v

Why does this say park jimin this is taehyung/v Bts Kim, Kim Namjoon, Kim Taehyung, Jung Hoseok, Taehyung Smile, Jimin, Bts Bangtan Boy, Daegu, K Pop

SLEEP WITH ME - KTH&&JJK

"¿Eres Kim Taehyung?" "S-sí" "¿El compañero de piso de Park Jimin?" "Um... ¿sí?" "Ten sexo conmigo" bts fanfic au donde Jungkook es el ex de Jimin y quiere des...

Discover the coolest BTS Jimin wallpaper Park Ji Min, Foto Bts, Bts Photo, Bts Jimin Wallpaper, Bts Jungkook, Taehyung, Jikook, Busan, Lockscreen Bts

(Jungkook BTS/fiction girl) Chỉ là do em quá ảo tưởng!

Au: Boo Ngược, nhưng là HE nha mọi người. Fic đầu tay mong mọi người ủng hộ ??☺️☺️

Discover the coolest BTS Jin wallpaper Bts Jin, Bts Jungkook, Jin Gif, Seokjin, Taehyung, Foto Bts, Btob, K Pop, Lockscreen Bts

(Jungkook BTS/fiction girl) Chỉ là do em quá ảo tưởng!

Au: Boo Ngược, nhưng là HE nha mọi người. Fic đầu tay mong mọi người ủng hộ ??☺️☺️