ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ/CONSTANTINOPLE/ISTANBUL

749 Pinler191 Takipçi
Εις την Πόλιν: Η στήλη του Πορφυρογέννητου

Εις την Πόλιν: Η στήλη του Πορφυρογέννητου

Εις την Πόλιν: Το παλάτι του Πορφυρογέννητου στα 1938- Tekfur sar...

Εις την Πόλιν: Το παλάτι του Πορφυρογέννητου στα 1938- Tekfur sar...

Εις την Πόλιν: Κυρία σε βαρκάδα στο Βόσπορο- Boğazda Kayıkla Geze...

Εις την Πόλιν: Κυρία σε βαρκάδα στο Βόσπορο- Boğazda Kayıkla Geze...

Εις την Πόλιν: Δοσοληψία από τη βάρκα στα χρόνια του 1930- Kayıkt...

Εις την Πόλιν: Δοσοληψία από τη βάρκα στα χρόνια του 1930- Kayıkt...

Εις την Πόλιν: Η στήλη του Μαρκιανού στα χρόνια του 1930- 1930'la...

Εις την Πόλιν: Η στήλη του Μαρκιανού στα χρόνια του 1930- 1930'la...

Εις την Πόλιν: Αγορά εργασίας στη στήλη του Κωνσταντίνου στα 1956...

Εις την Πόλιν: Αγορά εργασίας στη στήλη του Κωνσταντίνου στα 1956...

Εις την Πόλιν: Η στήλη του Κωνσταντίνου- Çemberlitaş

Εις την Πόλιν: Η στήλη του Κωνσταντίνου- Çemberlitaş

Εις την Πόλιν: Η στήλη του Αρκαδίου- Arkadios Sütunu

Εις την Πόλιν: Η στήλη του Αρκαδίου- Arkadios Sütunu

Εις την Πόλιν: Η στήλη του Μαρκιανού- Kıztaşı

Εις την Πόλιν: Η στήλη του Μαρκιανού- Kıztaşı

Εις την Πόλιν: Το παλάτι του Πορφυρογέννητου στα 1860- 1860 Tekfu...

Εις την Πόλιν: Το παλάτι του Πορφυρογέννητου στα 1860- 1860 Tekfu...

Pinterest
Ara