Dini alıntılar

93 Pins
 1y
Collection by
an arabic text is in the middle of a page with two different words on it
Grafiklerle Kuran Ayetleri [Galeri] | Genç Müslümanlar
an arabic text is shown in the middle of a page with two different words on it
Grafiklerle Kuran Ayetleri [Galeri] | Genç Müslümanlar
Grafiklerle Kuran Ayetleri [Galeri] | Genç Müslümanlar
an arabic quote on the occasion of eidul mubarat, written in two languages
an islamic text with arabic writing on it
an arabic text with the words in two languages
KURAN'DA GEÇEN PEYGAMBER DUALARI
Yusuf aleyhisselam'ın duası...
an arabic text on a white background
Allâh Hu 💕 Aşk ile Hu 💕
Ey Allâh'ım, kalplerin tabibi ve devası, vucutların şifası, gözlerin nüru gönüllerin sultanı Allâh'ım efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına yer ve gök dolusunca selâm eyle ezelden ebede ilm-i ilâhinin mevcudatı adedince selâm eyle ûmmetinin sevapları sayısınca selâm eyle ve senin ilminde bulunanlar sayısınca selâm eyle ve Mûlkûnûn devam ettiği sürece selâm eyle senin razı olacağın ve onun lâyık ve mûstehak olduğu bir Rahmetle salât ve selâm eyle gül kokulu selâm eyle..❤️Âmin❤️ Yâ Rabbel Âlemin
an islamic quote on the occasion of rabim's birth, in english and arabic
an arabic quote on the occasion of ey rabimzih, written in two languages
Zor Zamanlarda Edilecek Dua
an arabic quote with the words in two languages
an arabic quote with the words in two languages
an arabic text with the words in two languages, one is written in english and the other
an arabic greeting card with the words in two languages