İstanbul'un muhteşem boğazının güzelliğine güzellik katan İstanbul yalılarını sizlerle paylaşıyoruz.

İstanbul Yalıları

Edhem Pertev Yalısı (seaside home) on the Straits of Bosphorus, İstanbul, Turkey.

YAĞLIKÇI HACI RAŞİD BEY YALISI  1850’li yıllarda yaptırılan yalı, 1980’lerde Barlas Turan tarafından restore ettirildi. Eskiden mehtap alemlerinin mekanı olan Kanlıca Körfezi’nde yer alıyor. Yanındaki müştemilatı (Yukarıdaki fotoğrafta solda görülen) bugün ayrı bir yalı olarak kullanılıyor. Raşid Bey kadın giyimi üzerine çalıştığından lakabı “Yağlıkçı” imiş. Yağlık eskiden mendil için kullanılmış bir kelime.

YAĞLIKÇI HACI RAŞİD BEY YALISI 1850’li yıllarda yaptırılan yalı, 1980’lerde Barlas Turan tarafından restore ettirildi. Eskiden mehtap alemlerinin mekanı olan Kanlıca Körfezi’nde yer alıyor. Yanındaki müştemilatı (Yukarıdaki fotoğrafta solda görülen) bugün ayrı bir yalı olarak kullanılıyor. Raşid Bey kadın giyimi üzerine çalıştığından lakabı “Yağlıkçı” imiş. Yağlık eskiden mendil için kullanılmış bir kelime.

MAHMUD NEDİM PAŞA YALISI Osmanlı’nın Viyana Büyükelçisi Mahmud Nedim Paşa tarafından yaptırılan yalının en dikkat çekici özelliği, Paşa’nın yaşadığı şehirler olan Viyana ve Prag’daki binalardan etkilenerek yaptırdığı kulesi. Paşa, Osmanlı’da valilik ve sadrazamlık görevlerinde de bulunmuş. Paşanın türbesi Garanti Bankası Nuruosmaniye şubesinin yanında bulunuyor. Torunları tarafından Kızılay’a bağışlanan yalı 2004’te üç milyon dolar karşılığında Yalçın Sabancı’ya satıldı.

He was the Ottoman Ambassador in Vienna. Tower of the Mansion is inspired of Vienna and Prague Architecture.

Cemil Molla Köşkü / Kuzguncuk

Cemil Molla Köşkü / Kuzguncuk

Kuruçeşme Naciye Sultan Sahil Sarayı (Palais a Kouroutchesmé. Bosphore).

Kuruçeşme Naciye Sultan Sahil Sarayı (Palais a Kouroutchesmé. Bosphore).

Kamtocu Şamran Hanımın Şişli 'de ki evi .. 1923

Kamtocu Şamran Hanımın Şişli 'de ki evi .. 1923

YENIKÖY EBUBEKIR RATIP YALISI İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı caddesinde Ebu Bekir Ratip tarafından 1860 yılında satın alınmıştır. İstinye’den Yeniköy’e giden yolun tepe üstünde olan yalılardan biridir. Sokak kotu sahil kotundan hayli yüksekte kalmıştır. İlk yapılış tarihi bilinmemektedir. Daha sonra Osman Mardin, Jack Kamhi tarafından da satın alınmıştır. Yalı Sarayda görevli bir paşa tarafından kızına çeyiz olarak inşa edildiği bilinmektedir. Paşanın kimliği…

YENIKÖY EBUBEKIR RATIP YALISI İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı caddesinde Ebu Bekir Ratip tarafından 1860 yılında satın alınmıştır. İstinye’den Yeniköy’e giden yolun tepe üstünde olan yalılardan biridir. Sokak kotu sahil kotundan hayli yüksekte kalmıştır. İlk yapılış tarihi bilinmemektedir. Daha sonra Osman Mardin, Jack Kamhi tarafından da satın alınmıştır. Yalı Sarayda görevli bir paşa tarafından kızına çeyiz olarak inşa edildiği bilinmektedir. Paşanın kimliği…

.

Ottoman houses of Istanbul European Classic Architecture and Landscapes

Hasip Paşa Yalısı; Harem ve selâmlık bölümlemesine göre yapılmış olan yalı harem, selâmlık, mâbeyn dairesi, dağ köşkünden oluşmaktadır. Boğaz suyu ile irtibatlı kapalı deniz hamamı ve büyük bir sanat değeri taşıdığı kabul edilen mermer havuzdan meydana gelmektedir. 2.Mahmud döneminde inşa edilen Hasip Paşa Yalısı, 1987 yılında Sabancılar tarafından satın alındı ve 2005 yılında restorasyon çalışmaları başladı.

Hasip Paşa Yalısı; Harem ve selâmlık bölümlemesine göre yapılmış olan yalı harem, selâmlık, mâbeyn dairesi, dağ köşkünden oluşmaktadır. Boğaz suyu ile irtibatlı kapalı deniz hamamı ve büyük bir sanat değeri taşıdığı kabul edilen mermer havuzdan meydana gelmektedir. 2.Mahmud döneminde inşa edilen Hasip Paşa Yalısı, 1987 yılında Sabancılar tarafından satın alındı ve 2005 yılında restorasyon çalışmaları başladı.

Pinterest
Search