Tarih İçin Kaynak - Source for History

Tarih derslerinde ve/veya öğrenmek için okunması gereken kaynakları kendi blogumda yayımlıyorum. Alıntıladığım malzemeleri nereden aldığımı belirtiyorum. Bağlama uygun görsellerle ve alt yazılarla metni destekliyorum yani tasarım yapıyorum. İlgili başka kaynaklara göndermede bulunuyorum. vb.
10 Pins0 Followers
Kaşgarlı Mahmut'un Dünya ve Türk Dünyası haritasının Türkçeleştirilmiş versiyonu. Haritayı kullandığım etkinliğe bakmak için ilgili linke gidiniz.

Kaşgarlı Mahmut'un Dünya ve Türk Dünyası haritasının Türkçeleştirilmiş versiyonu. Haritayı kullandığım etkinliğe bakmak için ilgili linke gidiniz.

Göbekli Tepe'nin maketi.

Göbekli Tepe'nin maketi.

Şimdiye kadar rastladığım en iyi özetlerden birinde bu kartpostalı kullandım.  Gerçi bir iki sorun var. Üzerinde belirttim. Başka da çıkar mı? Kaynağı konusu da ilginç...  Yine de iyi bir özet olarak görülebilir. Salt olgusal değil. Teorisi var. Olanların arkaplanındaki paradigma ile birlikte yazılmış.

Şimdiye kadar rastladığım en iyi özetlerden birinde bu kartpostalı kullandım. Gerçi bir iki sorun var. Üzerinde belirttim. Başka da çıkar mı? Kaynağı konusu da ilginç... Yine de iyi bir özet olarak görülebilir. Salt olgusal değil. Teorisi var. Olanların arkaplanındaki paradigma ile birlikte yazılmış.

Mart 1982, Isaac Asimov, "Bilim nedir"

Mart 1982, Isaac Asimov, "Bilim nedir"

"Bir Kızıl Süvari Yola Çıkıyor" Andre Kertesz, Red Hussar Leaving, Budapeşte, Haziran 1919 John Berger'ın yorumuyla...

Reality Bites: Bite André Kertész - A Red Hussar Leaving, June Budapest

Bir Kızıl Süvarinin Yola Çıkışı  üzerine John Berger'in değerlendirmesi

Bir Kızıl Süvarinin Yola Çıkışı üzerine John Berger'in değerlendirmesi

Versay Barış Antlaşması: Manda Yönetimi Maddesi Madde 22

Versay Barış Antlaşması: Manda Yönetimi Maddesi Madde 22

Geri Dönen Askerlerin  Yoklaması yapılıyor (Appell der Zurückgekehrten). Savaş, tüm katılımcılarına büyük zarar vermiş. Yaşayanlar ölülerden ayırt edilemez hale gelmiş. Varlar ama yoklar aslında. İdari görevli temiz ve iyi beslenmiş gösterilerek aradaki zıtlık vurgulanmış. Sanatçı: Otto Dix

Otto Dix- Roll Call of the Returning Troops 1924

Kaşgarlı Mahmut'un, Divan ü Lügati’t-Türk içinde yer alan Dünya ve Türk Dünyası haritasının orijinali.

Map from Mahmud al-Kashgari's Diwanu Lughat at-Turk, showing the century distribution of Turkic tribes./ yy' a ait Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugat it- Türk'den alınma bir harita

Fransız Ulusal Kütüphanesinde bulunan ve Philippe de Mazerolles'e atfedilen Fransızca bir elyazmasında İstanbul'un düşüşü resmedilmiş. "Zweig'tan Bizans'ın Fethi - 29 Mayıs 1453" metninin giriş resmi.

“ in Constantinople falls to Muhammad II (Turks); ends Byzantine Empire.

Pinterest
Search