More ideas from Mor

Whirling Dervish, Ottoman, Allah, Dancing, Dance, Ottomans, Prom

Sufi, Paintings

Yavuz Tellioğlu: Na’ti Hz. Ali Mevlâna Celâleddin-i Rûmi Ali'den ötürü melekler Âdem’ e secde ettiler. Âdem bir kıble gibi idi, secde olunan Ali idi. Âdem de, Şit de, Eyyup da, İdris de, Yûsuf da, Yûnus da, Hûd da, Mûsa da, İsa da, İlyas da, Salih de, Dâvut da Ali idi. Nefsin tamamından ötürü cihan sofrası üzerinde elini bulaştırmayan kahraman aslan Ali idi. Kur'an' ın yer yer ayetlerinde Tanrının ismetini vasıf ile övdüğü Kur'an sırlarının kâşifi Ali idi.

Mevlana Jelaleddin Rumi is buried beneath this distinctive green tile cupola atop the Mevlana Museum in Konya.

Whirling Dervish, Sufi, Islamic Art, Acrylic Paintings, Pop Art, Ottoman, Charcoal Drawings, Ds, Acrylics, Ottomans, Acrylic Nails, Acrylic Nail Designs

Deep Into Islam- Whirling Dervishes-Sufi Music. Viisit the order of Jerrahi and watch how regular people experience spirituality in Islam.

"Life goes hard and tight and carries a great weight in your chest, but you will go to life and you know that God knows it"

"Life goes hard and tight and carries a great weight in your chest, but you will go to life and you know that God knows it"