Tıp Dünyasına Yön Veren 10 Türk Hekimi

10 Pins78 Followers
Darülfünun Tıp Fakültesi'ni bitiren Süheyl Ünver, Gureba ve Haseki hastanelerinde çalıştı.Yurtdışında ihtisas yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü'nü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Tıp Tarihi ve Deontoloji kürsüsünü kurdu. 18 bilimsel kuruluşun üyesi olan Ünver; tıp tarihi, bilim tarihi, kültür tarihine ait 2500 civarında kitap ve makale yayınlamıştır.

Darülfünun Tıp Fakültesi'ni bitiren Süheyl Ünver, Gureba ve Haseki hastanelerinde çalıştı.Yurtdışında ihtisas yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü'nü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Tıp Tarihi ve Deontoloji kürsüsünü kurdu. 18 bilimsel kuruluşun üyesi olan Ünver; tıp tarihi, bilim tarihi, kültür tarihine ait 2500 civarında kitap ve makale yayınlamıştır.

Askeri Tıbbiyeyi Doktor Yüzbaşı olarak bitiren Refik Saydam, üç yıl Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde Embriyoloji ve Histoloji bölümlerinde çalıştı. 1910 yılında eğitim için yurt dışına gitti. Almanya'da Berlin askeri tıp akademisinde eğitim gördü. Tifüse karşı hazırladığı aşı tıp literatürüne geçti . I. Dünya Savaşı'nda Alman ordusunda ve Kurtuluş Savaşı'nda kullanıldı.

Askeri Tıbbiyeyi Doktor Yüzbaşı olarak bitiren Refik Saydam, üç yıl Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde Embriyoloji ve Histoloji bölümlerinde çalıştı. 1910 yılında eğitim için yurt dışına gitti. Almanya'da Berlin askeri tıp akademisinde eğitim gördü. Tifüse karşı hazırladığı aşı tıp literatürüne geçti . I. Dünya Savaşı'nda Alman ordusunda ve Kurtuluş Savaşı'nda kullanıldı.

Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Umsan, Türkiye'de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Türk hekimidir. Askeri Tıbbiye okulunu bitirdikten sonra Berlin ve Münih'e giderek nöroloji ve psikoloji dallarında uzmanlık eğitimi aldı.

Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Umsan, Türkiye'de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Türk hekimidir. Askeri Tıbbiye okulunu bitirdikten sonra Berlin ve Münih'e giderek nöroloji ve psikoloji dallarında uzmanlık eğitimi aldı.

Türk göz hekimliği tarihinde önemli bir yeri olan Dr. Mehmet Esat Işık, Paris'teki eğitimi sırasında tıp literatürüne “Dr. Esat oftalmoskopu” olarak geçen çift aynalı oftalmoskopu geliştirmiştir. Dr. Esat Işık, 1899’da İstanbul’daki Askeri Tıbbiye Mektebi bünyesinde Türkiye’nin ilk modern göz kliniğini kurmuştur.

Türk göz hekimliği tarihinde önemli bir yeri olan Dr. Mehmet Esat Işık, Paris'teki eğitimi sırasında tıp literatürüne “Dr. Esat oftalmoskopu” olarak geçen çift aynalı oftalmoskopu geliştirmiştir. Dr. Esat Işık, 1899’da İstanbul’daki Askeri Tıbbiye Mektebi bünyesinde Türkiye’nin ilk modern göz kliniğini kurmuştur.

Türkiye Verem Savaş Derneği’nin kurucusu ve önderi olan Tevfik Sağlam, 1948-1963 yılları arasında derneğin başkanlığını yürütmüştür. Türkiye’deki ilk Akciğer Hastalıkları (Fitzyoloji) kürsüsünü kuran kişidir. Ayrıca 1926 yılında kurulan Kızılay Hemşire Okulu’nun da kurucularından birisidir.

Türkiye Verem Savaş Derneği’nin kurucusu ve önderi olan Tevfik Sağlam, 1948-1963 yılları arasında derneğin başkanlığını yürütmüştür. Türkiye’deki ilk Akciğer Hastalıkları (Fitzyoloji) kürsüsünü kuran kişidir. Ayrıca 1926 yılında kurulan Kızılay Hemşire Okulu’nun da kurucularından birisidir.

Dr. Raşit Tahsin Almanya'da bulunduğu sırada akıl ve sinir hastalıkları üzerine çalışmıştırç Gülhane Askeri Tıp Okulu'nda nöroloji ve psikiyatri dersleri vermiştir. 1908 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Kliniği'ne öğretim üyesi olmuştur. Tepebaşı Tiyatrosu’nda içkinin kötü etkileri hakkında İstanbul halkına konferanslar vermiştir. Seririyatı Akliye Dersleri adında 1920 tarihli bir kitabı ve çok sayıda bilimsel yazıları vardır.

Dr. Raşit Tahsin Almanya'da bulunduğu sırada akıl ve sinir hastalıkları üzerine çalışmıştırç Gülhane Askeri Tıp Okulu'nda nöroloji ve psikiyatri dersleri vermiştir. 1908 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Kliniği'ne öğretim üyesi olmuştur. Tepebaşı Tiyatrosu’nda içkinin kötü etkileri hakkında İstanbul halkına konferanslar vermiştir. Seririyatı Akliye Dersleri adında 1920 tarihli bir kitabı ve çok sayıda bilimsel yazıları vardır.

Cemil Topuzlu, 1886'da ise Gülhane'deki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'yi bitirdikten sonra yirmi yaşında yüzbaşı rütbesiyle doktorluk diplomasını aldı. Cerrahi uzmanlığı için Paris’e gönderildi. Zeynep Kamil Hastanesi'ni yeniden düzenledi ve ilk özel hastane olarak hizmete açtı. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ile Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'nin birleştirilerek 1910'da Tıp Fakültesi adı altında öğretime geçmesini sağladı; kendisi de bu fakültenin başına getirildi.

Cemil Topuzlu, 1886'da ise Gülhane'deki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'yi bitirdikten sonra yirmi yaşında yüzbaşı rütbesiyle doktorluk diplomasını aldı. Cerrahi uzmanlığı için Paris’e gönderildi. Zeynep Kamil Hastanesi'ni yeniden düzenledi ve ilk özel hastane olarak hizmete açtı. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ile Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'nin birleştirilerek 1910'da Tıp Fakültesi adı altında öğretime geçmesini sağladı; kendisi de bu fakültenin başına getirildi.

16 yaşında tıp eğitimiyle yetinmeyip yeni tedaviler de geliştiren İbn-i Sina, 19 yaşında doktor ünvanını elde etti. Ücret almaksızın hastaları tedaviye başladı. Batıda Avicenna adıyla bilinen İbn-i Sina’nın yazdığı 40 adet tıp makalesi günümüze kadar gelmiştir. 250'yi aşkın yapıtının arasında başta gelen Şifa ve Kanun, uzun yıllar boyunca pek çok üniversitede okutulmuştur.

Abu Abd Allah Muhammad al-Idrisi al-Qurtubi al-Hasani al-Sabti or simply Al Idrisi or was a Muslim geographer, cartographer, Egyptologist and traveler.

Türk dermatoloji uzmanı ve bilim adamı olan Hulusi Behçet, 1937 yılında bir kan damarı enflamasyonu (vaskülit) hastalığı olan ve bugün kendi adıyla anılan “Behçet Hastalığı”nı tarif eden ilk bilim adamı olmuştur. Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde ki eğitiminden sonra dört yıl boyunca dermatoloji ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarda ihtisas yapmıştır.

Türk dermatoloji uzmanı ve bilim adamı olan Hulusi Behçet, 1937 yılında bir kan damarı enflamasyonu (vaskülit) hastalığı olan ve bugün kendi adıyla anılan “Behçet Hastalığı”nı tarif eden ilk bilim adamı olmuştur. Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde ki eğitiminden sonra dört yıl boyunca dermatoloji ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarda ihtisas yapmıştır.

Türkiye'de çağdaş doğum biliminin öncülerinden olan Besim Ömer Akalın, ülkedeki ilk doğum kliniğini açmıştır. Paris'teki deneyimlerini iki kitap haline getiren Akalın’ın "Doğum Tarihi" adlı kitabı, ülkemizde doğumla ilgili ilk çağdaş eser olarak tanınır. Ayrıca "Ebelerin ebesi" adı ile de anılan Akalın, ebelik mesleğinin kurumsallaşmasına; hemşirelik ve hasta bakıcılık mesleğininin de gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Ülkede tıbbî yayıncılığı başlatan bilim insanıdır.

Türkiye'de çağdaş doğum biliminin öncülerinden olan Besim Ömer Akalın, ülkedeki ilk doğum kliniğini açmıştır. Paris'teki deneyimlerini iki kitap haline getiren Akalın’ın "Doğum Tarihi" adlı kitabı, ülkemizde doğumla ilgili ilk çağdaş eser olarak tanınır. Ayrıca "Ebelerin ebesi" adı ile de anılan Akalın, ebelik mesleğinin kurumsallaşmasına; hemşirelik ve hasta bakıcılık mesleğininin de gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Ülkede tıbbî yayıncılığı başlatan bilim insanıdır.

Pinterest
Search