cevsen

Collection by Gul

63 
Pins
 • 
16 
Followers
  Creative Wedding Inspiration, Was Ist Pinterest, Allah Islam, Prayers, Quotes, Elsa, Istanbul, Feng Shui, Bandana

imkansız işleri olduran dua

İMKANSIZ İŞLERİN OLMASI İÇİN Bu duayı zor olan işlerin başında ve duaların ardından 3.7 21 defa okunması haceterin kabulune vesile olan duadır. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Ya gafirel hataya ya kaşifel belaya,ya muntehiyel recaye ya muczilel ataya,ya vahibel hedaya ya razikal beraya,ya kadiyal menaya ya semiel şekaya ya baisel beraya ya mutlikel usera subhaneke ya ilahe illa ente el gavsa el gavsa hallisna minen nar.ya sani,ya nafi,ya sami,ya camie külli masnu ya halika külli mahluk yarazıka…

Sizi Üzenler İçin Etkili Dua Effective Prayer for You Effective Prayer, Prayer For You, Allah, Prayers, Hafiz, Wedding Hairstyles, Dress, Success, Apple

Sizi Üzenler İçin Etkili Dua

Sizi Üzenler İçin Etkili Dua

Watch This Video Beauteous Finished Make Crochet Look Like Knitting (the Waistcoat Stitch) Ideas. Amazing Make Crochet Look Like Knitting (the Waistcoat Stitch) Ideas. Bracelet Crochet, Crochet Cord, Crochet Trim, Love Crochet, Crochet Motif, Diy Crochet, Crochet Crafts, Crochet Flowers, Crochet Patterns

Cenefas para aplicar 1

Las cenefas tejidas a crochet pueden ser cosidas a prendas como toallas, manteles, chompas, etc. o pegadas en objetos como frascos (esos de mermelada que quedan tan lindo!!!) o bordes de repisas, etc.!

kardeşlerim benim tecrübemdir , eğer sizde kötü komşudan ve kötü,arkadaş ve düşmandan zarar görüyorsanız aynen yazdığım gibi uygulayın. 3 defa Tebbet Allah, Prayers, Amigurumi, Prayer, Beans

D��man�, k�t� kom�u ve k�t� arkada�� susturmak

karde�lerim benim tecr�bemdir , e�er sizde k�t� kom�udan ve k�t�,arkada� ve d��mandan zarar g�r�yorsan�z aynen yazd���m gibi uygulay�n. 3 defa Tebbet

Çok sevilmek mi istiyorsunuz? - Havas Okulu Marriage Proposals, Allah, Proposal Ideas, Quotes, Proposals

�ok sevilmek mi istiyorsunuz?

�ok sevdi�iniz veya evlenmek niyeti ile birle�mek istedi�iniz ki�iye veya sizi daha �ok sevmesi varsa aran�zdaki buzlar�n erimesi muhabbete d�n��mesi

40000 kez ihlas suresi halis niyet ile okunursa Allah en kısa zamanda bir ev nasip eder. Ev sahibi olmak isteyenlerin ihmal etmemesi gereken bir Allah

Ev sahibi olmak i�in

40000 kez ihlas suresi halis niyet ile okunursa Allah en k�sa zamanda bir ev nasip eder. Ev sahibi olmak isteyenlerin ihmal etmemesi gereken bir

Eşinin İtaati için: İster erkek ister kadın olsun birini kendine itaat ettirmek istiyorsan,kendini herkesten şirin ve üstûn göstermek için. Yeni ayin

E�inin �taati i�in

E�inin �taati i�in: �ster erkek ister kad�n olsun birini kendine itaat ettirmek istiyorsan,kendini herkesten �irin ve �st�n g�stermek i�in. Yeni ayin

ÖZEL ZİKİR 1-"La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim " 100 defa 2-"Hasbünallahü ve nimel vekil ve nimel mevla ve nimen nasir.& Prayers, Prayer, Beans

Sigara b�rakma,K�t� al��kanl�ktan ,B�y� ,Sihir ve Musallattan Kurtulmak i�in

�ZEL Z�K�R 1-"La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim " 100 defa 2-"Hasb�nallah� ve nimel vekil ve nimel mevla ve nimen nasir.&

selam un aleyküm arkadaşlar başında besmele çekmeden 32 defa okuyoruz hiçbir şekilde besmele çekmiyoruz etkisini çabuk görüceksiniz her türlü müşkül iç San Francisco

Amener rasul� (her t�rl� hacet i�in)

selam un aleyk�m arkada�lar ba��nda besmele �ekmeden 32 defa okuyoruz hi�bir �ekilde besmele �ekmiyoruz etkisini �abuk g�r�ceksiniz her t�rl� m��k�l i�

Bu uygulama için 3 yöntem yazıyorum hangisini yapabiliyor iseniz onu uygulayınız. Cenabı Allah Yar ve Yardımcınız olsun. NOT : Kesinlikle çok zorda Allah

istemedi�iniz ki�ileri uzakla�t�rmak i�in dua (3 etkili y�ntem)

Bu uygulama i�in 3 y�ntem yaz�yorum hangisini yapabiliyor iseniz onu uygulay�n�z. Cenab� Allah Yar ve Yard�mc�n�z olsun. NOT : Kesinlikle �ok zorda

Bismillahirrahmanirrahim Allahumme entel müzillül cebbariyne eşşediydel batşil eliymi ahızil aziymil kahhirül müteali ala cemiy'ıl ezdadi velmünzehe

G��l� olmak i�in havas

Bismillahirrahmanirrahim Allahumme entel m�zill�l cebbariyne e��ediydel bat�il eliymi ah�zil aziymil kahhir�l m�teali ala cemiy'�l ezdadi velm�nzehe

Gerek akçe ve paranın kalp ve sağlamını anlamak ve gerek herhangi bir eşyanın bozuk ve taklid olduğunu veya olmadığını bilmek arzu adersen: و Ader

Bir �eyin sahte olup olmad���n� anlamak i�in.

Gerek ak�e ve paran�n kalp ve sa�lam�n� anlamak ve gerek herhangi bir e�yan�n bozuk ve taklid oldu�unu veya olmad���n� bilmek arzu adersen: و

YÂ TAMME FELÂ TESİFÜ'L ELSUNU KULLE KUNHİ CELÂALİHİ VE MÜLKİHİ VE İZZİHİ YÂ TAMM. Günde en az 21 defa okunur. Calm

Anne babaya asi olan evlat i�in

Y� TAMME FEL� TES�F�'L ELSUNU KULLE KUNH� CEL�AL�H� VE M�LK�H� VE �ZZ�H� Y� TAMM. G�nde en az 21 defa okunur.

Hergun 41 defa Zilzal süresi oku.Namaz kılarak takı düşman zelil olana kadar.Ben bizzat denedim oldu.Davada haklı isen oku yoksa sana döner! New Jersey, San Francisco

D��manlar� helak etmek i�in. Bizzat denedim oldu!

Hergun 41 defa Zilzal s�resi oku.Namaz k�larak tak� d��man zelil olana kadar.Ben bizzat denedim oldu.Davada hakl� isen oku yoksa sana d�ner!