Nahide Duysak

Nahide Duysak

İstanbul kadıköy / Akşam kız sanat okulundan mezun