Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Partially Filled Charts with Themes:

This page contains a lot of printable number charts up to 500 and It also has partially filled charts to practice numbers.

Created for elementary age students, this is 4 pages of addition and subtraction problems set up in a grid with boxes for "regrouping"/"carrying"/"borrowing." The grid format helps students keep their columns lined up, and the boxes will aid them in remembering to "carry" or "borrow" tens.

Double Digit Addition and Subtraction with Regrouping - 2

Created for elementary age students, this is 4 pages of addition and subtraction problems set up in a grid with boxes for "regrouping"/"carrying"/"borrowing." The grid format helps students keep their columns lined up, and the boxes will aid them in remembering to "carry" or "borrow" tens.

Kangaroo Maths Facts Colouring Page

Work out the simple sums so that you can find the right colours for this kangaroo colouring page - fun!

Dört islem elemanlarını eğlenceli bir şekilde öğrenmek için. ... instagram hesabim;  bir_sinifcinin_gunlugu

Dört islem elemanlarını eğlenceli bir şekilde öğrenmek için. ... instagram hesabim; bir_sinifcinin_gunlugu

Pinterest
Search