Ya Hazret-i Pir Sultan Seyyid Muhammed Nureddin el-Cerrahi, Sülüs, thuluth, (Sinan Doğan)

Ya Hazret-i Pir Sultan Seyyid Muhammed Nureddin el-Cerrahi, Sülüs, thuluth…

Nureddin Cerrahi hazretleri Turbesi İstanbul

Photo of Nureddin Cerrahi hazretleri Turbesi İstanbul

Nureddin Cerrahi hazretleri Turbesi İstanbul

Photo of Nureddin Cerrahi hazretleri Turbesi İstanbul

Cerrahî tarikatının âsitane postnişinlerinin isimleri şöyledir:  Nureddin Cerrahî (1678-1720) Süleyman Veliyüddîn Efendi (1673-1745) Mehmet Hüsameddîn Efendi (1675- 1754) Sertarikzâde Mehmet Emin Efendi (1686-1758) Seyyid Abdülaziz Efendi (1700-1760) Yahyâ Şerâfeddîn Efendi (1650-1770) Abduşşekûr Efendi (1686-1773) İbrahim Efendi (1697-1779) Morevî Mehmet Emin Efendi (1730-1794) Abdurrahman Hilmi Efendi (1688-1800) Mehmet Sâdık Efendi (1738-1800) Hâfız Mustafa Efendi (1715-1804) Kadı Mehmet…

Cerrahî tarikatının âsitane postnişinlerinin isimleri şöyledir: Nureddin Cerrahî (1678-1720) Süleyman Veliyüddîn Efendi (1673-1745) Mehmet Hüsameddîn Efendi (1675- 1754) Sertarikzâde Mehmet Emin Efendi (1686-1758) Seyyid Abdülaziz Efendi (1700-1760) Yahyâ Şerâfeddîn Efendi (1650-1770) Abduşşekûr Efendi (1686-1773) İbrahim Efendi (1697-1779) Morevî Mehmet Emin Efendi (1730-1794) Abdurrahman Hilmi Efendi (1688-1800) Mehmet Sâdık Efendi (1738-1800) Hâfız Mustafa Efendi (1715-1804) Kadı Mehmet…

Muzaffer Ozak - İrsad 3 Cilt

Muzaffer Ozak - İrsad 3 Cilt

Nureddin Cerrahi hazretleri Turbesi İstanbul

Photo of Nureddin Cerrahi hazretleri Turbesi İstanbul

Bestseller Books Online Love Is the Wine: Talks of a Sufi Master in America Al Jerrahi Al Halveti, Sheikh Muzaffer Ozak $11.01 - http://www.ebooknetworking.net/books_detail-1935387049.html

Love Is the Wine: Talks of a Sufi Master in America, a book by Al Jerrahi Al Halveti, Sheikh Muzaffer Ozak

"Nureddin Cerrahi Tekkesi" - Derviş Çeyizi

"Nureddin Cerrahi Tekkesi" - Derviş Çeyizi

Pinterest
Search