Elif Kasap Kuloglu

Elif Kasap Kuloglu

98. Rabbini övgüyle anarak O´nu tesbih et, secde edenlerden ol! 99. Sana ölüm gelinceye kadar, Rabbine ibadet et! (HICR 15)