ما شاء الله

the word 'tezhip,' meaning 'goldening' in Arabic, is a luminous and attractive manuscript art.

DesertRose... سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

DesertRose... سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

Besmele

Surah Al-A'raf (The Heights) Alif-Lam-Mim-Sad. [These letters are one of the miracles

Hat Eserleri / Celî Dîvânî / Emin Barın / Levha  1985 tarihli. “Ve hüve ala külli şey’in Kadîr (Allah her şeye kadirdir)” yazılı. Boyut: 63,5x41 cm.

“Ve hüve ala külli şey’in Kadîr (Allah her şeye kadirdir)”


More ideas
Pinterest
Search