Blue Mosque, Istanbul

*TURKEY ~ Sultanahmet (or Blue) Mosque interior and ceiling, was built in Istanbul (?stanbul), in the present-day Republic of Turkey.

Burmalı Camii, Amasya, Turkey. Anadolu Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin II. Keyhüsrev zamanında, VeziriNecmeddin Ferruh Bey ve kardeşi Haznedar Yusuf Bey tarafından 1237-1247 yıllarıarasıdan yaptırıldığı sanılmaktadır.

Burmalı Camii, Amasya, Turkey. Anadolu Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin II. Keyhüsrev zamanında, VeziriNecmeddin Ferruh Bey ve kardeşi Haznedar Yusuf Bey tarafından 1237-1247 yıllarıarasıdan yaptırıldığı sanılmaktadır.

Hagia Sophia, Istanbul, Turkey

Basilique Sainte-Sophie, Istanbul, Turkey - Hagia Sophia is a former Greek church, later an imperial mosque, and now a museum.

Nella fotografia, la moschea di Kichevo oppure Kičevo, Macedonia. @Shirin Mg Mg-gol

Nella fotografia, la moschea di Kichevo oppure Kičevo, Macedonia. @Shirin Mg Mg-gol

Pinterest
Search