Ottoman Janissary tombstone (Osmanlı Yeniçeri mezar taşı).

The Ottoman tombstones of men have often the form of a turban or headdress, indicating the (former) occupation and social position of the deceased.

kitabe arşiv osmanlı mezar taşları kültür tarihi çalışmalarımız

kitabe arşiv osmanlı mezar taşları kültür tarihi çalışmalarımız

Hûv'el Xallak'ıl Bakî sene (H) 1319 (M; 1902) Ziyaretten murâd bir duâdır. Bugün bana ise yarın sanadır Merhum Sakallıoğlu Hacı Osman Ağa'nın Ruhuna Fâtiha

Hûv'el Xallak'ıl Bakî sene (H) 1319 (M; 1902) Ziyaretten murâd bir duâdır. Bugün bana ise yarın sanadır Merhum Sakallıoğlu Hacı Osman Ağa'nın Ruhuna Fâtiha

Cemetery Art, Ottoman Empire, Istanbul, Ottomans, Marble, Carving, Leo, Death, Leon

Ottoman Empire, Ottomans, Death, Foot Rest

İsmail Hakkı Sami Efendi Hattat, Mümeyyiz

İsmail Hakkı Sami Efendi Hattat, Mümeyyiz

Stone Carving, Ottoman, Middle, Stone Sculpture, Ottomans, Pouf Ottoman

Murat Reis' cemetery

“It was in Rhodes where I spent such happy post-war years, locked into the sacred garden of Murat Reis.

Osmanlı Mezar Taşları ve Osmanlıca | MAHMUT ÖKÇESİZ

Osmanlı Mezar Taşları ve Osmanlıca | MAHMUT ÖKÇESİZ

Pinterest
Search