ﻋﺎﺷﻖ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺩﻡ ﻃﻠﺐ ﯾﺎﺭ ﮐﻨﺪ. ﻋﺎﺷﻖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺣﺮﻡ ﯾﺎﺭ کند

ﻋﺎﺷﻖ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺩﻡ ﻃﻠﺐ ﯾﺎﺭ ﮐﻨﺪ. ﻋﺎﺷﻖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺣﺮﻡ ﯾﺎﺭ کند

Yanlış düşünebilirsin, yanlış anlayabilirsin, yanlış yapabilirsin ama yanlış hissedemezsin

Yanlış düşünebilirsin, yanlış anlayabilirsin, yanlış yapabilirsin ama yanlış hissedemezsin

. آسمان فرصت پرواز بلند است ولی  قصه اینست چه اندازه کبوتر باشی . #فریدون_مشیری #كافه_هنر

. آسمان فرصت پرواز بلند است ولی قصه اینست چه اندازه کبوتر باشی . #فریدون_مشیری #كافه_هنر

••●Became half step,with #u my #Diorama... مولانا#

••●Became half step,with #u my #Diorama... مولانا#

Discover the Top 25 Most Inspiring Rumi Quotes: mystical Rumi quotes on Love, Transformation and Wisdom.

Pinterest
Search