More ideas from esma
vera tiji mıneta sodıri keremeta kıla ha adıri xusayısê Çhemi Munzuri ayme xo viri

İlk ve Son.

Armanc u kedera mıni..

Armanc u kedera mıni..

Rengê te yi pır delali, Bılbıl lı ser te dınali...

Rengê te yi pır delali, Bılbıl lı ser te dınali...

Nizon ez ke şeri cıra vaji yena mıra savana...

Nizon ez ke şeri cıra vaji yena mıra savana...

Daye heq vo sucê mınê bêkêşi çino  Bao heq vo sucê mınê bêkêşi çino...

Daye heq vo sucê mınê bêkêşi çino Bao heq vo sucê mınê bêkêşi çino...

evînek di nav zinaren qeleşî de hîşk na be

evînek di nav zinaren qeleşî de hîşk na be

roj direj xewn kur re jî dur be

roj direj xewn kur re jî dur be