ethem oğuztürk

788 followers
·
87 following
ethem oğuztürk
More ideas from ethem
Seraskerat

Seraskerat

Kırk Çeşme (Saraçhane); 1935

Kırk Çeşme (Saraçhane); 1935

Haliç'te gündoğumu

“Sunrise over the Golden Horn Paint by Ippolito Caffi”

Taş yeşermez gelmiş olsa nev-bahar / Toprak ol da bak nasıl güller açar

Taş yeşermez gelmiş olsa nev-bahar / Toprak ol da bak nasıl güller açar

Çık bâğa temâşâ idegör âb-ı revânı / Seyr eyle nedür sür’at-i ‘ömr-i güzerânı (Bâkî); Hattat: Sadi Belger

Çık bâğa temâşâ idegör âb-ı revânı / Seyr eyle nedür sür’at-i ‘ömr-i güzerânı (Bâkî); Hattat: Sadi Belger

Mülk-i dünyâ kimseye kalmaz sonu berbâd olur / Ey Muhibbî şöyle farzet kim Süleymân olmuşuz

Mülk-i dünyâ kimseye kalmaz sonu berbâd olur / Ey Muhibbî şöyle farzet kim Süleymân olmuşuz

Murâd idince Müsebbib bir kulunun kârın Yed-i teşebbüsünü cüst-ü-cû ider esbâb ***** Nâbî ***** Müsebbibü’l-esbâb olan (sebepler icat eden) Allah bir kulunun işinin olmasını dilerse, Artık sebepler o adamın işe girişecek ellerini araştırmaya, sormaya başlar. *Hattat: Muhammed Şefîk Bey --- Beytin aslı: Merâm idince Müsebbib bir âdemin kârın Yed-i teşebbüsünü cüst-ü-cû ider esbâb

Murâd idince Müsebbib bir kulunun kârın Yed-i teşebbüsünü cüst-ü-cû ider esbâb ***** Nâbî ***** Müsebbibü’l-esbâb olan (sebepler icat eden) Allah bir kulunun işinin olmasını dilerse, Artık sebepler o adamın işe girişecek ellerini araştırmaya, sormaya başlar. *Hattat: Muhammed Şefîk Bey --- Beytin aslı: Merâm idince Müsebbib bir âdemin kârın Yed-i teşebbüsünü cüst-ü-cû ider esbâb

Topkapı Sarayı, Bâbü’s-Selâm ve Aya İrini

Topkapı Sarayı, Bâbü’s-Selâm ve Aya İrini

Vefâ her kimseden kim istedim andan cefâ gördüm Kimi kim bî-vefâ dünyâda gördüm bî-vefâ gördüm ***** Fuzûlî ***** Her kimden ki vefa istediysem, ondan cefa gördüm. Kimi gördümse şu vefasız dünyada, vefasız olduğunu gördüm. *Hattat: Ahmet Koçak *Müzehhip: Nazlı Durmuşoğlu

Vefâ her kimseden kim istedim andan cefâ gördüm Kimi kim bî-vefâ dünyâda gördüm bî-vefâ gördüm ***** Fuzûlî ***** Her kimden ki vefa istediysem, ondan cefa gördüm. Kimi gördümse şu vefasız dünyada, vefasız olduğunu gördüm. *Hattat: Ahmet Koçak *Müzehhip: Nazlı Durmuşoğlu

1958 yılına ait havadan çekilmiş İstanbul fotoğrafı. (Bu fotoğraf çekildiğinde İstanbul nüfusu 2 milyon civarında idi.) Fotoğraf: Hilmi Şahenk / 1958

1958 yılına ait havadan çekilmiş İstanbul fotoğrafı. (Bu fotoğraf çekildiğinde İstanbul nüfusu 2 milyon civarında idi.) Fotoğraf: Hilmi Şahenk / 1958

Burgazada İskelesi

Burgazada İskelesi