ethem oğuztürk
ethem adlı kullanıcıdan daha fazla fikir
Hakk’dan özge nesne yokdur gayrıdan ümmîdi kes Aç gözün merdâne bak Allâh bes bâkî heves * Kande akl-ı kasîrin kande hayâl-i vasl-ı dost Mürg-i Ankâ'yı şikâr etmek ola mı bir meges * Mâye-i ömrü yeter ednâya harc et her zamân Matlab-ı a'lâyı bulmak kasdın eyle her nefes * Ey hevâ-yı nefse düşmüş gaflet ehli derd-mend Tut elin bir kâmilin bulmak dilersen dest-res * Bahr-ı irfânda yedi deryâ değil bir katrece Kande kaldı ey Hüdâyî Nil ü Ceyhûn u Ares **** Azîz Mahmûd Hüdâyî ****

Hakk’dan özge nesne yokdur gayrıdan ümmîdi kes Aç gözün merdâne bak Allâh bes bâkî heves * Kande akl-ı kasîrin kande hayâl-i vasl-ı dost Mürg-i Ankâ'yı şikâr etmek ola mı bir meges * Mâye-i ömrü yeter ednâya harc et her zamân Matlab-ı a'lâyı bulmak kasdın eyle her nefes * Ey hevâ-yı nefse düşmüş gaflet ehli derd-mend Tut elin bir kâmilin bulmak dilersen dest-res * Bahr-ı irfânda yedi deryâ değil bir katrece Kande kaldı ey Hüdâyî Nil ü Ceyhûn u Ares **** Azîz Mahmûd Hüdâyî ****

Her nefeste eyledin yüz bin günâh, Bir günâha etmedin hiç bir gün âh

Her nefeste eyledin yüz bin günâh, Bir günâha etmedin hiç bir gün âh

Mısır Çarşısı, 1890'lar

Mısır Çarşısı, 1890'lar

Üsküdar, 1900

Üsküdar, 1900

Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimet-i Bârî Habîb-i Ekrem’in yâri, Ebâ Eyyûb el-Ensârî

Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimet-i Bârî Habîb-i Ekrem’in yâri, Ebâ Eyyûb el-Ensârî

Ne kahrı dest-i a’dâdan, ne lütfu âşinâdan bil Umûrun hakka tefvîz et, Cenâb-ı Kibriyâ ‘dan bil. Hamit 1386 Açıklama Ne kötülüğü düşman elinden , ne de iyiliği dostdan bil İşlerini Allah’a havale et , hepsini Cenab-ı Hakk’dan bil.

Ne kahrı dest-i a’dâdan, ne lütfu âşinâdan bil Umûrun hakka tefvîz et, Cenâb-ı Kibriyâ ‘dan bil. Hamit 1386 Açıklama Ne kötülüğü düşman elinden , ne de iyiliği dostdan bil İşlerini Allah’a havale et , hepsini Cenab-ı Hakk’dan bil.

Âsâf'ın mikdârını bilmez Süleymân olmayan, / Bilmez insân kadrini âlemde insân olmayan. / Ziyâ Paşa / Âsâf’ın değerini Süleyman olmayan bilmez, (Âsâf, Süleyman peygamberin veziridir.) Dünyada insan olmayan insanın değerini bilmez.

Âsâf'ın mikdârını bilmez Süleymân olmayan, / Bilmez insân kadrini âlemde insân olmayan. / Ziyâ Paşa / Âsâf’ın değerini Süleyman olmayan bilmez, (Âsâf, Süleyman peygamberin veziridir.) Dünyada insan olmayan insanın değerini bilmez.

Beylerbeyi, Kuzguncuk; 1905

Beylerbeyi, Kuzguncuk; 1905

Ayasofya Camii

Ayasofya Camii

Nur-i Osmâniye Cami-i Şerîfi, Abdullah Biraderler (19.yy)

Nur-i Osmâniye Cami-i Şerîfi, Abdullah Biraderler (19.yy)